Cases en resultaten

Intenza publiceert geregeld nieuwe cases en resultaten die zij samen met haar klanten heeft behaald. De cases omschrijven behaalde resultaten bij trajecten op het gebied van: (Verander)management, leiderschap, sales en klantgerichtheid.