COACHING

Persoonlijke overtuigingen sturen het gedrag. Daarom richt de coaching van Intenza zich zowel op het gedrag (wat men aan de buitenkant laat zien) als de onderliggende denkpatronen (de overtuigingen). Het zijn immers de (soms belemmerende) overtuigingen die het succes bepalen. Inzicht in deze overtuigingen en het bijhorende gedrag is het startpunt voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. De coaching van Intenza is altijd gericht op de werkcontext en kan ingezet worden voor:

  • Persoonlijke coaching: voor ontwikkeling persoonlijke carrière en vraagstukken
  • Executive coaching: voor directieleden die een klankbord zoeken
  • Teamcoaching: meer halen uit teams
Lidewij de Vries – MARKETING SUPPORTER CONNECT HEARING

De Intenza coach is zeer toegewijd en betrokken in het te behalen resultaat voor de klant. De vooraf gestelde doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd met praktische handvatten zodat je hier in de praktijk zelf verder mee aan de slag kunt gaan.

Lidewij de Vries – MARKETING SUPPORTER CONNECT HEARING


VISIE OP COACHING

 
  • Toekomstgericht: persoonlijke coaching, teamcoaching en executive coaching is altijd toekomstgericht. 80% van de coaching richt zich op het toepassen van het geleerde in toekomstige situaties. Daarnaast wordt er tijd besteed aan reflectie.
  • Concrete resultaatafspraken: de coachvraag wordt vertaald in concrete doelen en zichtbare resultaten. Vaak in samenspraak met de betrokken manager.
  • Intenza gelooft in frequente korte coachsessies: door de hoge frequentie kan het ontwikkelpunt gedoseerd en vaak toegepast worden, hierdoor wordt het gewenste gedrag sneller effectief.
  • Zie ze bewegen: de Intenza coach schuift letterlijk aan bij de praktijk, zoals bijvoorbeeld een klantgesprek, directieoverleg, teamoverleg of een gesprek met een medewerker. Op deze wijze wordt een objectief beeld gevormd van het gedrag en de ontwikkeling ervan. Dit vergroot de effectiviteit van de coaching aanzienlijk.
  • Mobiliseer de omgeving: Daar waar mogelijk wordt de werkomgeving betrokken om de coachee te stimuleren.
Drs. J.C. Maan RA – CFO DE MANDEMAKERS GROEP

Intenza heeft ons uitstekend geholpen bij het succesvol coachen van een gewaardeerde collega. Passend sensitief, gecombineerd met een nuchtere, doelgerichte aanpak.

Drs. J.C. Maan RA – CFO DE MANDEMAKERS GROEP


Weten wat Intenza voor u kan betekenen op het gebied van persoonlijke coaching, teamcoaching of executive coaching. Wij denken graag met u mee.

Contact