SUCCESVOL VERANDEREN: INTERVIEW WIM HOECKMAN EN PETER ROELAND

Veranderen; van praten naar doen! was het thema van de Workshop Change Management die Intenza op 25 november voor directieleden organiseerde. Een tweetal directeuren deelden hun ervaringen in het kader van succesvol gedragsverandering realiseren. Mr. Peter Roeland, van ABAB Accountants & Adviseurs, en prof. Wim Hoeckman, CEO van het Belgische Staalbedrijf Victor Buyck Steel Construction en een wereldspeler in de bruggenbouw.

VERANDEREN; VAN PRATEN NAAR DOEN!

In dit interview over verandermanagement leest u een samenvatting van de belangrijkste lessons learned hoe succesvolle gedragsverandering te realiseren.
 
Lessons learned van Peter Roeland, die met ABAB de verschuiving wilde maken naar adviesorganisatie: ‘Vroeger kwam het werk automatisch op je af. Nu moeten we veel vaker het werk bij klanten gaan halen. Het was daarom noodzakelijk om proactiever onze klanten te gaan benaderen.’.
 
Wat leverde de realisatie aanpak ABAB op?
 
Na slechts een half jaar is een verdubbeling van het aantal klantcontacten geconstateerd. Daarnaast steeg de omzet met 5% in een krimpende markt. En niet onbelangrijk: medewerkers zijn enthousiaster, wat ten goede komt van de werksfeer.
 
Tips van Peter:
  • Stel realisatiedilemma’s vast: wat maakt dat medewerkers wel willen, maar het toch niet doen? Dan weet je waar je als managementteam op moet sturen.
  • Verlaag drempels door als managementteam letterlijk tussen jouw medewerkers het goede voorbeeld te geven. Ga bijvoorbeeld zelf op de afdeling klanten en prospects bellen en help medewerkers door het delen van best practices.
  • Vertaal doelstellingen: denk groot, doe klein! Door de doelstelling te vertalen naar wat dit voor de medewerker per week betekent, wordt het overzichtelijk en haalbaar. Bij ABAB is bijvoorbeeld aangegeven om minimaal 5x per week proactief contact te hebben met een klant.
  • Focus op successen om medewerkers in een doe-modus te krijgen en complimenteer medewerkers zichtbaar op het laten zien van gewenst gedrag.
  • Toets in alles de bijdrage aan het einddoel. Bijvoorbeeld: in ons werkoverleg vakliteratuur maken we direct de vertaalslag naar wat het betekent voor onze klant en welke concrete acties hangen we daar aan?
  • Introduceer een onderlinge competitie waarin doelstellingen op basis van het gewenste gedrag centraal staan.
Een uitgebreide casebeschrijving van deze realisatie aanpak treft u vanaf half januari 2015 op de Intenza-website.
 
Wim Hoeckman zette een cultuurverandering in om het familiebedrijf met een paternalistische leiderschapsstijl te transformeren naar een omgeving waarin medewerkers geïnspireerd worden.
 
Wat leverde de realisatie aanpak Victor Buyck op?
Vanuit een onderneming waar de focus lag op het eigen belang (winst, aandeelhouderswaarde, kwaliteit, productiviteit), is Victor Buyck inmiddels uitgegroeid tot een sterk lerende organisatie met een heldere identiteit. Het is een onderneming geworden die uitgaat van het beginsel dat ze door haar mensen wordt gemaakt. Tijdens de zes jaar dat deze aanpak is ingezet, is een duidelijke verbetering in de medewerkerstevredenheid gemeten. In vier jaar tijd is die gemiddeld met 8% toegenomen. En niet onbelangrijk, daar waar de onderneming traditioneel een winstmarge van 2% tot 6% realiseerde, toonden de jaarrekeningen 2008 tot en met 2012, ondanks de economische crisis, een winstmarge tussen de 7% en 15%. Een welkome bijwerking, aangezien financieel gewin nooit de insteek van het veranderingsproces is geweest.
 
Zijn lessons learned laten zich als volgt omschrijven:
  • Hoe beter ondernemingen erin slagen hun kernwaarden in de alledaagse praktijk (intern en extern) tot uitdrukking te brengen, hoe effectiever zij zijn.
  • Hoe beter medewerkers hun persoonlijke kernwaarden en drijfveren in hun werk kwijt kunnen, hoe gemotiveerder zij zijn.
  • Binnen een onderneming bewust focussen en sturen op de individuele (persoonlijke) en collectieve (bedrijfsgebonden) drijfveren is daarom een krachtige insteek voor de ontwikkeling en verandering van die onderneming.

Kortom: volg het ‘zijn-doen-hebben’ patroon. Vertrek vanuit jezelf, vanuit wie je bent en waar je voor staat om van daaruit op reis te gaan. Waarbij de reis het doel is, niet de bestemming!