SUCCESFACTOREN

Gemotiveerde medewerkers behalen meer en betere resultaten. Resultaten haal je niet door praten, maar door doen. Intenza werkt met succesfactoren, die helpen om de ingezette beweging te versnellen. De impact hiervan is zo direct voelbaar bij uw klanten en uw medewerkers. Hieronder leest u een aantal bewezen succesfactoren, voor het mensen in beweging krijgen, zodat u de gewenste gedragsverandering in uw organisatie realiseert.

CONCRETISEREN

Van praten naar doen. Door het WAT te vertalen naar het HOE, ervaren mensen wat er anders moet. Dit vergroot de bewegingskans van 4% naar 46% en zorgt voor een eenduidige definitie van het gewenste gedrag. Dat leidt tot blijvende gedragsverandering binnen uw organisatie. De methode ‘Momenten van de Waarheid’ concretiseert het gedrag op de belangrijkste klant contactmomenten. Hierdoor wordt het praktisch toepasbaar voor uw mensen en ervaren klanten positieve impact.

INSPIREREN

Inspireren werkt beter dan communiceren. Medewerkers doen niet wat u zegt dat ze moeten doen, maar zij doen wat u doet. Dus mensen in beweging krijgen begint bij uzelf. Laat uw mensen uw voorbeeldgedrag ervaren door het (zichtbaar) te doen. In plaats van erover te communiceren.

DE GROENE GOLF

Benut de groene golf. Focus in de startfase op kopiëren van succesfactoren in plaats van op wat niet lukt. Hiermee versnelt u de beweging en zet uw de eerste stap voor gedragsverandering in uw organisatie.

LEID DE BEWEGING

Bespreek niet de status, maar leid de beweging door toekomstfocus. Leer van het verleden, maar focus op de toekomst. U creëert meer beweging en meer energie door het stellen van toekomstgerichte (toepassings)vragen. Hiermee krijgt u uw mensen in beweging.

INSPIRERENDE REALISATIEMEETINGS

Maak van overleggen inspirerende realisatiemeetings. Hanteer de 11 succesfactoren die leiden tot een inspirerend overleg met meer (inter)actie. Zo komt u van praten naar doen.

COMMITMENTCHECK

Vergroot de beweging, doe de commitmentcheck. Commitment blijkt niet uit woorden, maar uit beweging. Met de commitmentcheckmethode vergroot u de bewegingsdruk en versnelt u de realisatie.

QUICK WINS

Quick wins zijn acties die snel succes opleveren en makkelijk zijn om te doen. Wilt u gedragsverandering binnen uw organisatie? Begin dan met quick wins voor snel succes en meer geloof.

STOPLICHTSTURING

Hoe kunt u effectief sturen op het gewenste gedrag? Het gedrag dat meer resultaten oplevert en meer klantimpact? Verdeel uw aandacht op de juiste manier met stoplichtsturing. Geef aandacht aan de mensen die het verdienen (groen en oranje), zodat u uw mensen in beweging krijgt en dat er snel veel gebeurt.

Uw mensen meer in beweging krijgen en een blijvende gedragsverandering binnen uw organisatie realiseren? Lees meer praktijkvoorbeeld de 3 Intenza boeken: 

 

De Management Makeover. Vergroot uw realisatiekracht
Leren Excelleren
Gedrag als succesfactor