INTENZA TRAININGEN

Het was een goede training, maar toch valt het effect ervan tegen. Herkenbaar? Dit is een bekend fenomeen. We nemen ons regelmatig dingen voor – bijvoorbeeld na afloop van een training – die we uiteindelijk maar deels realiseren. Ervaring leert dat slecht 25% van de plannen succesvol wordt doorgevoerd. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van mensen. We sturen onze mensen naar een training of we gaan zelf naar een training. Ook al was het een goede training, toch ebt het effect weg. In onze ogen is alleen training dus nooit de oplossing om het gewenste resultaat te bereiken. Daarom is de trainingsaanpak van Intenza sterk gericht op het realiseren van een werkwijze op de werkplek. U ontvangt naast de training een advies om de geleerde vaardigheden in te bedden in de praktijk.

Marianne van der Sterren – PERSONEELSMANAGER BASTION HOTELS

Intenza Trainers uit de praktijk leren onze medewerkers in de richting van de klant te denken.

Marianne van der Sterren – PERSONEELSMANAGER BASTION HOTELS

 

ACTION LEARNING

Een Intenza training is resultaat- en praktijkgericht en gaat uit van het action learning principe. Veelal met interval waardoor de aangeleerde vaardigheden toegepast kunnen worden in de praktijk. Centraal staat het werken met cases uit de eigen praktijk, hierdoor ontstaat reflectie en bewustwording zodat het nieuwe gedrag meer ‘verinnerlijkt’ wordt. Action learning is dus leren door te doen. De deelnemers worden continu uitgedaagd om de tips van zowel de trainer als de collega’s te vertalen naar concrete acties in de praktijk.

DIGITALE LEEROMGEVING

Iedere deelnemer kan bij Intenza kiezen voor zijn eigen digitale leeromgeving. Deze 24/7 digitale leeromgeving is gebruikersvriendelijk, altijd up-to-date en overal te raadplegen. De digitale leeromgeving bevat o.a.: persoonlijke pagina met rapporten van (gedrags)metingen, kennistoetsen, uitnodigingen, video-opnames, checklists en naslagwerken. Via de digitale leeromgeving kunnen snel en eenvoudig berichten en opdrachten verstuurd worden naar alle betrokkenen. Tevens kunnen deelnemers onderling met elkaar communiceren en informatie uitwisselen en best practices opslaan. De digitale leeromgeving, of zoals wij het noemen ‘Mijnintenza.nl’, draagt bij aan het levendig houden van het ontwikkelprogramma, action learning en de verankering in de praktijk.

Lees meer over de specifieke Intenza trainingen op het gebied van: