Training Helpdesk

Doelgroep

Medewerkers van een helpdesk

Doelstelling

Onderwerpen

  • Hanteren van telefoonnormen
  • Structuur van het telefoongesprek op de helpdesk
  • De begroeting
  • Adequaat doorvragen om het probleem in kaart te brengen
  • Gestructureerd en beeldend instructie geven
  • Toetsen van de tevredenheid
  • Opvolgen van opgeloste incidenten

Duur

1 dag met voorbereidingsopdrachten