VERANDERMANAGEMENT

Intenza heeft de Realisatieaanpak® ontwikkeld waarbij de focus ligt op snel beweging en klantimpact creëren. En waarbij u als leider voorop gaat. Dit leidt tot structureel resultaat. Wellicht denkt u ‘Dit klinkt te mooi om waar te zijn’. Dat klopt op het moment dat u een verandermanagement traject op de traditionele manier aanpakt waarbij vaak wordt gezegd dat een organisatieverandering en gedragsverandering langdurige processen zijn. Intenza heeft een aantal elementen ontwikkeld waarmee u binnen uw organisatie in een kortere tijd, meer structureel effect kunt realiseren.

DE INTENZA REALISATIEAANPAK® BESTAAT UIT VIER PIJLERS.

 1. Concretiseren: mensen gaan pas bewegen wanneer u beleid vertaalt naar doen
 2. Inspireren: communiceren wordt inspireren voor leiders
 3. Realiseren: overtuigingen sturen gedrag, zonder 95% regie gebeurt het niet
 4. Verankeren: geen eenmalige interventie maar een werkwijze (werk ook aan de omgeving)
 

1. Concretiseren

Mensen gaan pas bewegen wanneer u beleid en ambities vertaalt in gedrag! Dus concretiseer welk gedrag is nodig om de ambities te realiseren. Deze stap leidt tot:
 
 • Een eenduidige betekenis van uw organisatiewaarden of begrippen als ‘proactiviteit’;
 • De vertaling van het WAT naar het HOE, hierdoor stijgt de kans op beweging van 4 naar 46%. (Bron: Ben Tiggelaar)
Gerard Geurtjens – DIRECTEUR SCHIPHOL PLUS

Onze klanttevredenheidscore is van voldoende naar ruim voldoende gegaan. We krijgen reacties dat er meer aandacht is voor de klant. We krijgen ongevraagde complimenten en horen positieve geluiden.

Gerard Geurtjens – DIRECTEUR SCHIPHOL PLUS


2. Inspireren

Inspireren heeft tot doel het leggen van een goede voedingsbodem waarop u kunt zaaien. Dit resulteert in:
 
 • Beweging in het gewenste gedrag van uw medewerkers binnen 12 weken door eigen voorbeeldgedrag;
 • Vertrouwen en acceptatie bij uw mensen door congruent handelen, u inspireert meer met daden dan met woorden;
 • Vroegtijdig herkennen van mogelijke ‘hobbels’ en hierop anticiperen. U loopt immers voorop in de ‘strijd’, u beleeft eerst zelf wat er komt kijken bij het ontwikkelen van ander gedrag.
 

3. Realiseren

Bij een organisatieverandering is het belangrijk om snel succes te halen, hierdoor ontstaat geloof in de nieuwe aanpak. De realisatieaanpak van Intenza richt zich op het vergroten van blijvende effect van uw veranderacties. Op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk, is een aanpak ontwikkeld om effectief te sturen op het gewenste gedrag binnen de organisatie en daarmee de gewenste beweging te creëren. Het managementrecept voor het leiden van deze beweging is onder andere vertaald in praktisch toepasbare succesfactoren.
    
John van Langeveld – COMMERCIEEL DIRECTEUR MOBILITEIT EN RUIMTE MOVARES

Intenza heeft geholpen om een omslag te maken. De attitude van de mensen is veranderd, zij gaan erop uit en zijn niet meer bevreesd om iemand te benaderen. Ondanks de krimpende markt hebben wij meer nieuwe en vaste klanten gekregen en we scoren beter op offertes!

John van Langeveld – COMMERCIEEL DIRECTEUR MOBILITEIT EN RUIMTE MOVARES


4. Verankeren

‘Creëer geen eenmalige actie maar een werkwijze’ is de visie van Intenza. Wanneer u de eerste beweging heeft gerealiseerd, gaat het er om dit te verankeren in praktische methodologieën op en rondom de werkplek. In de verankerfase van de Intenza Realisatieaanpak beantwoordt u vragen zoals:
 
 • De eerste stappen zijn gezet. Hoe houden we deze energie vast?
 • Hoe gaan we van gelegenheidsgedrag naar gewoontegedrag?
 • Wat kunnen we als leidinggevenden doen zodat het op de ‘mentale’ agenda blijft staan?
 • Hoe houden we de ambities zichtbaar in de organisatie?
De doorlooptijd van de Intenza Realisatieaanpak is ongeveer een jaar, afhankelijk van uw vertrekpunten en ambitie. Leer van andere organisaties die werken met de Intenza Realisatieaanpak en lees de business cases met gerealiseerde resultaten.