VISIE

Regelmatig nemen we ons dingen voor, die we uiteindelijk toch matig realiseren. Het is een bekend fenomeen dat slechts 25% van de plannen succesvol wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor ontwikkelen van mensen. We sturen ze naar een training of we gaan zelf naar een training. Ook al was het een goede training, toch valt het effect vaak tegen

Dus training alleen is niet voldoende. Maar hoe komt dat nu? En liever nog: wat kan je eraan doen? Juist van dat aspect, gedrag in organisaties, heeft Intenza haar vak gemaakt!

DE WERKING VAN GEDRAG

Slechts 5% van ons gedrag is bewust gedrag. Zo’n 95% is onbewust gedrag, dat wordt beïnvloed door de context (lees: de dagelijkse (werk)omgeving). Veel trainingen zijn ingericht als zogenaamde ‘5% interventies’. Dat wil zeggen: zij leiden vooral tot ‘gelegenheidsgedrag’. Intenza gelooft meer in het creëren van ‘gewoontegedrag’. Daarbij helpt het enorm wanneer je weet hoe je de grip op je eigen gedrag en dat van je mensen kan vergroten. Dat kan namelijk door het geven van zogenaamde ‘95% werkplekprikkels’. Naast werkprikkels is het ook van belang om te letten op de gedragstijlen van medewerkers. Die geven onder andere inzicht hoe snel medewerkers veranderingen adopteren.

VAN GEDRAG NAAR AANPAK: 70-20-10

Intenza leert het management om 95% werkplekprikkels te geven en hierbij effectief in te spelen op de gedragstijlen van hun medewerkers. Zo haalt u meer rendement uit training en ontwikkeling. Daarbij hanteren wij het 70-20-10 principe (Princeton). Kort en goed: 10% van het rendement van ontwikkeling komt door training/opleiding, 20% door coaching/uitwisseling met anderen en maar liefst 70 % komt door toepassing op de werkplek (werkplekleren).

Een Intenza aanpak start dan ook met experimenteren op de werkplek. Zo ontstaat regelmaat en de eerste ervaring (eerst bewegen, dan verbeteren). Afhankelijk van de beweging volgt de volgende stap. Daarbij hebben we inmiddels ervaren dat het ontwikkelen van de talenten en sterke eigenschappen van mensen 50% meer resultaat oplevert dan focussen op wat er niet goed gaat. Het menselijk gedrag is te complex om te vatten in een programma met strakke deadlines. Daarom werken we met een aantal ‘succesfactoren’ per aanpak die onderweg aangepast kunnen worden. Per organisatie en per case is de verhouding van de ‘succesfactoren’ anders. Om de juiste richting te realiseren benoemen we vooraf samen met u het beoogde resultaat.

Contact