+31 (0)165 74 60 15

×
Ruud Aben

13 augustus 2019 door Ruud Aben | Gedrag

Gedrag en voorkeursstijlen

Heb je wel eens meegemaakt … dat het gedrag van de ander bij jou zorgde voor …

 • dichtklappen of het voelen opkomen van weerstand als gevolg van de hoge assertiviteit van de ander?
 • irritatie vanwege de ongestructureerdheid en breedsprakigheid in de communicatie van de ander?
 • het gevoel van ‘een beetje meer tempo graag’?
 • een onzeker gevoel vanwege de lange stiltes?

Zo starten tal van trainingen die niet zozeer de te ontwikkelen vaardigheden centraal stellen, maar veel meer inzoomen op het gedrag wat je ziet en laat zien! Nu zijn er tal van modellen die daarvoor benut worden. Ik wil hier kort stilstaan bij een model wat momenteel buitengewoon populair is: het DISC model, ofwel de voorkeursstijlen van de kleuren rood, geel, groen en blauw.

De ontwikkeling van DISC

Het DISC instrument is een gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston: ‘The Emotions of Normal People’. De gedragspsycholoog John G. Geier vertaalde deze inzichten in een persoonlijkheidsprofiel dat in meer dan 50 landen verspreid, wetenschappelijk onderbouwd en steeds verder verbeterd wordt. DISC heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gedaan.

De 4 persoonlijkheidsstijlen bij DISC

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

 • Dominantie: manier waarop omgegaan wordt met uitdagingen
 • Invloed: wijze waarop invloed wordt uitgeoefend op anderen
 • Stabiliteit: reactiepatroon op verandering
 • Conformiteit: wijze waarop gereageerd wordt op regels

DISC uitgelegd

Typerend voor mensen met een hoge D-stijl:

 • stellen zich onafhankelijk op
 • zijn besluitvaardig en doelgericht
 • zijn gericht op resultaten en uitdagingen
 • gaan confrontaties niet uit de weg

 

Typerend voor mensen met een hoge I-stijl:

 • praten graag
 • zijn enthousiast en optimistisch
 • kennen veel mensen en maken makkelijk contact
 • staan graag in het middelpunt van de belangstelling

 

Typerend voor mensen met een hoge S-stijl:

 • zorgen ervoor dat ieder het naar zijn zin heeft
 • maken graag zaken af
 • brengen harmonie en stabiliteit in het team
 • werken graag in teamverband

 

Typerend voor mensen met een hoge C-stijl:

 • zijn grondig en nauwgezet met details
 • houden zich graag aan de regels
 • volgen de procedures of schrijven ze zelf
 • zijn diplomatiek in de omgang en zijn analytisch denkers

Het is belangrijk hierbij op te merken dat deze vier stijlen in iedere persoonlijkheidsstructuur aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit.

DISC gedragsstijlen

Gebruik van DISC

Met de DISC gedragsanalyse kun je onder andere:

 • Effectief leren communiceren in de werkomgeving
 • Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
 • Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling middels zelfinzicht
 • Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om jezelf, medewerkers, collega’s, partner en klanten beter te begrijpen. Hierdoor kun je beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. De kracht van het DISC instrument zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. DISC is dan ook een instrument dat wereldwijd wordt gebruikt.

DISC testen of DISC analyses meten slechts een onderdeel van je unieke en complexe, wonderlijke zelf. Ze meten hoe je dingen doet. De stijl en de aanpak die je naar buiten laat zien. Je gedragsmatige voorkeuren. Maar ……..ze zeggen weinig over je innerlijke motivaties. Of over je emotionele volwassenheid. Over je omgang met stress, of over de denkfilters die je gebruikt om informatie te verwerken. Noch over je IQ, je uiterlijk en voorkomen, je (voor)oordelen etc. Allemaal zaken die impact hebben op de competenties die je beheerst en de talenten die je kunt laten zien. Blijf dus kritisch en nuchter: DISC-analyses zijn een nuttige en waardevolle spiegel om in te kijken, maar het is geen toverspiegel.

Wat levert werken met DISC op?

 • Betere onderlinge communicatie
 • Diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheidsstijl
 • Conflicten oplossen of voorkomen
 • Onderlinge verschillen te waarderen
 • Positiever en effectiever samenwerken

Werken met DISC

Het werken met DISC begint altijd met het maken van het eigen DISC persoonlijkheidsprofiel. Hiervoor vul je een vragenlijst in van 24 vragen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt online. Belangrijk hierbij om op te merken is dat:

 • DISC geen test is (er is geen goed of fout)
 • Er geen slechte profielen zijn
 • De uitkomst gebaseerd is op de persoonlijke waarneming van degene die het invult

Toepassingen van DISC

 • Teamontwikkeling en teambuilding
 • Samenstellen van effectieve teams
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verbeteren van communicatie
 • Coaching
 • Werving en selectie
 • Jobcoaching en loopbaanbegeleiding
 • Conflicthantering
 • Verkoop

Meer weten?

Wil je ook leren hoe je voorkeursstijlen kunt herkennen en effectief  toe kunt passen in de praktijk? Hoe je op een natuurlijke wijze verbinding weet te maken waardoor de relatie op lange termijn positief wordt beïnvloed? En je uiteindelijk een beter resultaat weet te realiseren voor jou en voor  jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de open DISC training of neem contact op om je vragen beantwoord te krijgen.

Meer weten over DISC?

Neem deel aan de DISC Training of neem contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag.