+31 (0)165 74 60 15

×
Ruud Aben

17 oktober 2018 door Ruud Aben | Gedrag

Gedrag in organisaties positief beïnvloeden door in te spelen op persoonlijke drijfveren

‘Hoe begeleid ik mijn team bij een verandering of reorganisatie?’ Het is een veelgestelde vraag van managers en teamcoaches. Veranderingen zijn vaak onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering en het reorganiseren van bedrijfsonderdelen. Daarnaast zijn jouw medewerkers een belangrijke schakel in de verandering. Waarbij een ieder weer op een andere manier gemotiveerd (danwel gedemotiveerd) wordt. Dit alles hangt nauw samen met persoonlijke drijfveren. Je kunt gedrag in organisatie pas veranderen als je weet wat jouw mensen drijft. Drijfveren zeggen namelijk iets over de motivatie, houding, voorkeur en waarden van elke individuele medewerker.

Drijfveren en succesvol veranderen

Drijfveren spelen dus een grote rol bij het veranderen van gedrag in organisaties. Ze bepalen immers in hoge mate hoe iemand functioneert. Kennis van persoonlijke drijfveren kan bijdragen aan succesvolle veranderprocessen. Wanneer je aansluit op de dominante drijfveren in de communicatie en implementatie zal de verandering vergemakkelijken.  

Hoe kun je inspelen op drijfveren om gedrag te kunnen veranderen? Een makkelijk hulpmiddel hierbij is Profile Dynamics®. Profile Dynamics is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuen, teams/afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren.

De drijfverenanalyse maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zijn.

Profile Dynamics® is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog
dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen.

gedrag in organisaties

Gedrag in organisaties positief beïnvloeden vanuit drijfveren

Onderstaand een voorbeeld van beïnvloeding bij veranderingen vanuit het perspectief van drijfveren:

Drijfveer Positief beïnvloeden bij veranderingen Rol van de coach
Paars
 • Benoem die dingen die hetzelfde blijven.
 • Neem kleine geleidelijke stapjes en benadruk dat we het met elkaar gaan doen.
 • Wees alert of de verandering door Paars ook echt wordt geaccepteerd of onbewust wordt gesaboteerd, vanuit de angst voor verandering.
Rood
 • Geef de Rode drijfveer de leiding over (een deel van) de verandering.
 • Wees duidelijk in wat er anders wordt.
 • Let erop dat de medewerkers voldoende meegenomen worden door de Rode leider.
Blauw
 • Maak een draaiboek en een goed voorbereid stappenplan met concrete acties en deadlines.
 • Geef duidelijke instructies in wat er moet worden gedaan.
 • Bewaak de grens van het detail, soms is het tijd voor actie.
Oranje
 • Communiceer het doel van de verandering en wat het hen oplevert.
 • Zorg dat er iets te winnen valt als het resultaat wordt gehaald.
 • Zorg ervoor dat successen samen worden gevierd.
Groen
 • Geef inspraak en betrek ze regelmatig bij de voortgang door te communiceren in zowel woord als op papier.
 • Stuur op consensus en draagvlak.
 • Zorg dat het tempo erin blijft. Groen kan vertragen door te blijven praten.
Geel
 • Betrek ze vroeg in de conceptuele fase bij de visievorming.
 • Betrek ze vooral inhoudelijk bij de verandering, laat ze meedenken.
 • Zorg dat ze bij de les blijven. Geel is snel afgeleid.

 

Turkoois
 • Zorg ervoor dat de verandering zinvol is en een hoger doel dient.
 • Benadruk het maatschappelijk belang van de verandering.

 

 • Probeer Turkoois wel actiegericht en praktisch aan de gang te houden.

 

Speel in op drijfveren

Bij het communiceren rondom veranderingen is een situationele en persoonlijke aanpak belangrijk. Natuurlijk dient er rekening te worden gehouden met de drijfveren van het team wanneer de manager het team in zijn geheel toespreekt. Echter, tijdens de persoonlijke gesprekken met medewerkers is het aan te bevelen om zo goed mogelijk op de dominante drijfveren in het individuele profiel aan te sluiten. Zo wordt een maximaal effect verkregen.

Meer weten?

Meer weten en benieuwd welke reflectie vragen concreet richting kunnen geven aan de ontwikkeling van teams?  Neem dan contact met ons op.