+31 (0)165 74 60 15

×
Ruud Aben

6 juli 2020 door Ruud Aben | Tips in tijd van Corona

Door de corona crisis kwam het begrip thuiswerken opeens in een ander daglicht te staan. Waar er voorheen nogal eens discussies waren over de effectiviteit en efficiency van thuiswerken was er nu geen andere keuze: thuiswerken werd het nieuwe normaal. In de dagelijkse praktijk beleeft iedereen dat anders. Sommigen vinden de vrijheid van het thuiswerken een verademing die goed werkt voor de motivatie terwijl anderen juist de orde en structuur nodig hebben die hen werd geboden in de reguliere werkomgeving. Als samenwerken op afstand onderdeel is van het nieuwe normaal hoe kun je dan toch binding blijven voelen?

Wat hebben jouw mensen nodig nu en op lange termijn om gemotiveerd op afstand te werken?

Als leidinggevende heb je inzicht (nodig) in wat mensen nu en op langere termijn nodig hebben om gemotiveerd op afstand te kunnen blijven (samen) werken. Om een voorbeeld te geven: de ene persoon schiet direct in de actiemodus, terwijl de andere eerst meer wil weten of behoefte heeft aan duidelijkheid en kennis. Het is voor een leidinggevende daarom interessant om vanuit drijfveren te kijken naar zijn medewerkers en hoe zij tegenover thuiswerken staan.

In dit artikel gaan we uit van de drijfveren zoals omschreven in het ontwikkelingsmodel van de Amerikaanse hoogleraar psychologie Clare W. Graves (1914-1986). Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare psychologische waardenstelsels: (lees meer hierover bij Profile Dynamics)

samenwerken op afstand drijfveren

Uit onderzoek blijkt het volgende met betrekking tot drijfveren en thuiswerken.

  • 32% staat positief tegenover deze ontwikkeling en bestaat voornamelijk uit de drijfveren geel en oranje
  • 28% procent staat negatief tegenover deze ontwikkeling en bestaat voornamelijk uit de drijfveren paars en blauw
  • 40% staat neutraal tegenover deze ontwikkeling en bestaat voornamelijk uit de drijfveren rood, groen en turkoois.

Tips voor de leidinggevende in relatie tot de volgende drijfveren

  • Oranje: Blijf ze uitdagen (juist in deze onzekere situatie) met vraagstukken die initiatief vereisen en tot een bepaald resultaat moeten leiden.
  • Geel: Stimuleer dat zij autonoom kunnen werken. Geef hen verantwoordelijkheid.
  • Paars: Organiseer ‘events’ waardoor zij verbonden blijven en verbinding voelen met de organisatie (digitale vrijdagborrel bijvoorbeeld, een brainstorm organiseren op afstand)
  • Blauw: Zorg voor een taak- of resultaatgerichte aansturing op afstand zodat zij letterlijk aan de slag kunnen gaan en taken kunnen afronden.

Meer weten over drijfveren en samenwerken? Neem contact met ons op.