+31 (0)165 74 60 15

×

4 oktober 2017 door Petra Kerrebijn | HR

Van HR wordt vandaag de dag een steeds meer proactieve rol als Business Partner verwacht.
In dit artikel alvast enkele tips die je als HR Business Partner kunt inzetten.

HR als Business Partner – 5 tips

Tip 1: zet interventies in vanuit business output 

70% van het rendement van leerinterventies komt door toepassing op de werkplek. Belangrijk aspect van de HR business partner is het geven van rendement verhogende adviezen aan jouw opdrachtgevers. Benoem bijvoorbeeld voorafgaand aan de interventie welk gedrag je op de werkplek wil zien en wanneer je tevreden bent (wat moet het opleveren). Een ander voorbeeld: rijk suggesties aan hoe het management dit gedrag op de werkplek kan versnellen, bijvoorbeeld door benutting van werkoverleg, door interventies te koppelen aan acties, of door HR acties te koppelen aan focusthema’s voor die periode. Dit heeft 2 effecten:

  • Je transformeert een HR kostenpost in een opbrengstenpost.
  • De medewerkers merken dat zij echt profijt hebben van de interventie wat ook bijdraagt aan het enthousiasme

Tip 2: Wees als HR de proactieve trusted advisor voor de business
Kijk als HR business partner in gesprekken met je opdrachtgevers minder terug en meer vooruit. Benader jouw opdrachtgevers daarom juist in de periode van plannen maken proactief en kom met ideeën om meteen de vertaalslag te maken van de plannen naar de HR aspecten zodat zij deze meteen kunnen meenemen. Of nog eerder: geef op basis van actuele HR ontwikkelingen al vooraf input voor de businessplannen. Of verras ieder kwartaal met ideeën die aansluiten bij de businessplannen zonder dat daarom wordt gevraagd. Deel bijvoorbeeld slimme best practices die andere managers doen terug naar jouw opdrachtgevers.

Tip 3: Help met boeien en binden!
De arbeidsmarkt trekt enorm aan! Adviseer als HR business partner dus nu al jouw management hoe zij het talent in de organisatie kunnen blijven aantrekken, boeien en binden! Enkele voorbeelden van succesvolle acties door Intenza relaties:

  • Organiseer een workshop ‘Werven, Binden en boeien van talenten’ voor het management
  • Geef talenten een rol in de werving (denk aan social media), ontwikkeling van startende en doorgroeiende collega’s
  • Organiseer denktanks en benut creativiteit en innovatiekracht van de talenten, zo zou je bijvoorbeeld jonge talenten kunnen benutten als feedbackgever op de plannen.

Tip 4: Benut nieuwe inzichten en (digitale) mogelijkheden
De wereld draait steeds sneller. Dat vraagt ook een hele andere kijk op HR. Benut als HR business partner de inzichten van Agile werken. Pak bijvoorbeeld de traditionele HR cyclus: veel bedrijven werken al lang niet meer met jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Kortere feedback loops zijn veel slimmer om het functioneren sneller te verbeteren en in te spelen op tussentijdse ontwikkelingen. Of benut de mogelijkheden om mensen digitaal te laten leren in de voorfase van een opleiding. Denk ook aan ook WhatsApp groepen om tussentijdse prikkels te geven.

Tip 5: Adviseer proactief op het inzetten en benutten van gedragsmodellen
Veel organisaties benutten een gedragsmodel in hun ontwikkelmethodieken (DISC, Profile Dynamics, Management Drives etc.). Echter bij het maken van plannen wordt hiermee vaak veel te weinig rekening gehouden. HR als business partner adviseert ook hierin het management. Want naarmate bepaalde activiteiten beter passen bij de kracht en de gedragsstijl van degenen die het moeten uitvoeren, des te groter de succeskans. Voorkom dus dat dit een ‘los’ HR tool blijft maar zorg dat dit bijdraagt aan werkmethodiek die het succes van afspraken en acties in de dagelijkse praktijk vergroot.