+31 (0)165 74 60 15

×

8 december 2014 door Mario Bierkens | Realisatiekracht

Als de Sint in het land is en de dagen korter worden, weet je dat het kalenderjaar er bijna op zit. Een natuurlijk moment om 2014 te evalueren en te kijken waar je staat. Wat hebben we bereikt dit jaar? En wat is er gerealiseerd van alle goede voornemens, plannen en budgetten?

Voor mij is dat niet anders. En ik kan tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Vorige week heb ik weer meerdere presentaties mogen verzorgen voor uiteenlopende doelgroepen, variërend van eigenaren van kapsalons, werkzoekende 50plussers tot MKB-ondernemers. Na mijn presentatie is een veel gehoorde opmerking ‘Zo simpel kan het toch niet zijn?’ Gelukkig niet omdat mijn gehoor het niet gelooft wat ik verkondig. Maar vanwege het ongeloof dat hun jarenlange inspanningen om gedrag van zichzelf of van medewerkers te beïnvloeden veel meer resultaat had kunnen opleveren als ze het simpel hadden gehouden.

Als gesprekspartner van managers en ondernemers weet ik dat dat voor veel leidinggevenden een grote uitdaging is. In organisaties waar de ambitie bestaat processen te verbeteren of een gedragsverandering bij medewerkers te realiseren, wordt te vaak gekozen voor de moeilijke weg. Veelal wordt er een plan gemaakt of een werkgroep geformeerd die aan de slag gaat om de verandering voor te bereiden. Beide aanvliegroutes leiden in de meeste gevallen tot verlies aan energie en enthousiasme. En leidt daardoor tot een afname van realisatiekracht. Het plan belandt in een la om aan het einde van het jaar te constateren dat er eigenlijk niets veranderd is.

Om met meer resultaat een verandering door te voeren is het van belang dat je snel beweging laat zien en een eerste resultaat kan boeken. Hoe klein ook, jouw medewerkers moeten de verandering voelen.

Om het simpel te houden, kan je de volgende checklist benutten:

K kies eerst een quick win welke je binnen 24 uur kunt realiseren
A ambitie definiëren en vertalen naar overzichtelijke termijnen (weet waar je over 1 maand wilt staan)
N naar een dagelijkse regelmaat werken (bedenk iets in je dagelijkse ritme aan het begin van de dag waardoor je het nieuwe gedrag minimaal 4 minuten per dag doet)
S samen veranderen lukt niet alleen (maak continu zichtbaar wat je als leidinggevende zelf verandert en benut je collega’s. Hiermee mobiliseer je je 95% en zij gaan je eraan herinneren
E evalueer toekomstgericht, zelfs als het niet meteen lukt (Wat ga ik morgen anders doen waardoor het morgen wel lukt?)
N nu doen (stel je eerste actie niet uit, maar handel direct nadat je een keuze hebt gemaakt. Beweging geeft namelijk energie)

Voor meer informatie over kansen pakken verwijs ik je graag naar mijn presentatie gehouden tijdens De Week van de Ondernemer 2014.

Ik wens je een simpel 2015 toe. Geniet van de beweging die je realiseert!