+31 (0)165 74 60 15

×

“Wat is uiteindelijk essentieel? Dat zijn de personen die met elkaar aan tafel zitten om zaken te doen. Daar moet alles bij elkaar komen, daar moet het gebeuren. Dat is het moment van de waarheid. Ik heb gemerkt dat een organisatie altijd veel meer in zich heeft dan je in eerste instantie misschien zou vermoeden. Kortom: het geheim van succes zit in de mens. Al het andere is ondersteunend”, aldus Drs. Hans J. de Graaf, directeur Verkoopmanagement en Beleid bij ING Bank.

De ING Bank wil de meest aantrekkelijke en slagvaardige bank van Nederland zijn. Een bank die haar klanten op een prettig zakelijke manier grip biedt op hun financiën. Een dergelijke nieuwe strategie heeft altijd consequenties voor de attitude en het gedrag in alle geledingen van de organisatie. De uitdaging is dan vooral om deze strategie te vertalen naar concrete situaties en doelstellingen. Dat hebben we bij de ING Bank gedaan door voor iedere rol de Momenten van de Waarheid te bepalen en door concreet te maken welk gedrag op deze momenten gewenst is. Een aanpak die even inspirerend als effectief is gebleken!