+31 (0)165 74 60 15

×

5 april 2017 door Ruud Aben | Gedrag

Relaties aan je binden! Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden heb je in het huidige digitale tijdperk waarbij klantenloyaliteit onder druk staat? De klant kiest en lijkt de relatie op langere termijn soms minder belangrijk te vinden dan het voordeel op korte termijn. Maar is dat wel zo? En is dat proces te beïnvloeden? Het is interessant om deze vragen te bezien vanuit het oogpunt van gedrag en drijfveren.

Wat is Profile Dynamics®
Profile Dynamics® is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuen, teams/afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren. De drijfverenanalyse maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zijn.

Drijfveren
Profile Dynamics® is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog
dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen.

De drijfveren ontwikkelen zich in een spiraal die pendelt tussen individueel en meer omgevingsgericht. Zo is men in de paarse groep veilig en geborgen, maar als individu onzichtbaar. Hieruit ontwikkelt zich de rode behoefte om zich te onderscheiden en respect te verdienen met macht en kracht, hetgeen leidt tot agressieve chaos die beteugeld moet worden met blauwe orde en structuur, en zo verder. In deze hiërarchie worden de eerdere drijfveren begrepen door de latere, maar omgekeerd is dat niet zo.

De Zeven waardensystemen kort omschreven
Om het antwoord op de vraag ‘Relaties aan je binden! Hoe doe je dat?’ te krijgen is meer inzicht in de zeven waardensystemen belangrijk. Hieronder staan ze kort omschreven:

PAARS
Mensen met een sterke paarse voorkeur hechten veel waarde aan de groep waarvan ze deel uitmaken. Dat kan zijn familie, maar ook het werk of de geloofsgemeenschap. Tradities spelen daarin een belangrijke rol.
Kwaliteiten: opofferingsgezind, toewijding, natuurlijke verbondenheid
Valkuilen: behoudend, weinig kritisch, dogmatisch

ROOD
Rood staat voor kracht, snelheid en lef. Mensen met een sterk rode voorkeur verdelen de wereld in voor- en tegenstanders en staan klaar om hun positie te bevechten. Zij hechten aan respect en verwachten sterk en duidelijk leiderschap. Vaak trekken ze zelf de leidersrol naar zich toe.
Kwaliteiten: kracht, leiderschap, daadkracht, snelheid
Valkuilen: onbetrouwbaar, egocentrisch, hardvochtig, confronterend

BLAUW
De blauwe mens houdt van orde, regelmaat en duidelijkheid. Dat schept structuur waarbinnen de eigen taken goed en zorgvuldig kunnen worden verricht. Blauw levert degelijk en goed doortimmerd werk en weet dit ook bij anderen te waarderen.
Kwaliteiten: secuur, orde, discipline, betrouwbaar, eerlijk
Valkuilen: streng, vasthoudend aan regels, niet geneigd tot verandering

ORANJE
Oranje is de kleur van de doelmatigheid. Mensen met een hoge oranje score gaan voor het resultaat, de winst en het persoonlijke succes en willen daar ook erkenning voor. Oranje wil gezien worden, is vaak expressief en prettig in de omgang.
Kwaliteiten: succesvol, doelmatig en efficiënt, flexibel
Valkuilen: overvraagt, winst ten koste van, statusgericht

GROEN
Oog voor de medemens en invoelend vermogen is typerend voor mensen met een hoog groene score. Groen hecht aan het groepsgebeuren, goed overleg en onderlinge communicatie. Pas als iedereen zich lekker voelt en de sfeer goed is kan er optimaal gepresteerd worden.
Kwaliteiten: warm, inlevend, hulpvaardig, harmonie, consensus
Valkuilen: soft, trage besluitvorming, conflictmijdend, weerstand tegen individueel succes

GEEL
Geel is de kleur van individuele vrijheid en onafhankelijkheid, van onderzoek en analyse, origineel en oorspronkelijk. Mensen met een hoge gele score zoeken autoriteit in zichzelf, gaan hun eigen gang en kunnen daardoor gereserveerd of eigenwijs overkomen. Zij komen vaak met creatieve oplossingen die schijnbare tegenstellingen kunnen verenigen in eenvoudige en heldere win win oplossingen.
Kwaliteiten: open, innovatief, creatief, motiverend leiderschap, dringt door tot de ker
Valkuilen:  complicerend, chaotisch, gereserveerd, eigenwijs, kritisch

TURKOOIS
De turkooizen mens ziet dat alles op aarde in samenhang met elkaar beweegt en weet zich onderdeel van dit grote geheel. Dit inzicht wordt verkregen door het integreren van intuïtief voelen en weten: ‘het leren begrijpen van het ritme van alle leven, waar wij maar een klein onderdeeltje van zijn, en haar stroom leren kennen’.
Kwaliteiten: holistisch, mondiaal, eenvoud, sober, relativerend, onbaatzuchtig
Valkuilen: weinig concreet, geen realiteitszin, vaag, wereldvreemd

Hoe doe je dat? Relaties aan je binden?
Terug naar de oorspronkelijke vraag. Relaties aan je binden! Hoe doe je dat? Natuurlijk kun je een aantal activiteiten organiseren waarbij je de relatie (of zijn organisatie) in het zonnetje zet. Maar bovenal is het belangrijk dat je je echt verdiept in de relatie. Wat vindt jouw klant écht van belang? Herken de voorkeursstijlen en drijfveren (kleur) van je relatie. Effectief hierop inspelen vergroot de kans op een langdurige succesvolle verbinding.

Tip om voorkeursstijlen aan je te binden
Paars: waardeer de traditie en het groepsgevoel.
Rood: wees daadkrachtig. Neem het initiatief.
Blauw: orde en degelijkheid worden gewaardeerd.
Oranje: streef naar resultaat. Stel je flexibel op.
Groen: zoek naar harmonie en consensus.
Geel: zoek een creatieve oplossing. Benut je analytisch vermogen.
Turkoois: durf te relativeren. Wees onbaatzuchtig.

Lees ook het artikel over hoe je gedrag in organisaties positief kunt beïnvloeden.

Wil je meer weten hoe je door middel van het Profile Dynamics model relaties weet te binden? Ben je nieuwsgierig welke drijfveren bij welke functiegroepen meer aanwezig zijn? Of hoe je drijfveren kunt benutten in relatie tot competenties? Of hoe drijfveren werken bij een team wat zich ontwikkelt?

Meer weten?

We vertellen je graag meer over de impact van gedrag en drijfveren.