+31 (0)165 74 60 15

×
Petra Kerrebijn

12 februari 2018 door Petra Kerrebijn | Teamontwikkeling

Wendbaar zijn en snel kunnen veranderen is vandaag de dag een belangrijke succesfactor voor veel organisaties. Werken in multidisciplinaire – al dan niet zelfsturende – teams is daarop vaak (zeker bij agile organisaties) een van de antwoorden. In dit artikel vind je tips hoe je met behulp van de fasen van teamontwikkeling als team kan versnellen en verbeteren. Wil je weten waar jouw team zit? Vul dan het contactformulier onderaan dit artikel in.

Teamontwikkeling Tuckman

De meest bekende theorie van teamontwikkeling is die van Tuckman. Via forming, storming en norming ga je naar performing. Echter dit dateert uit 1965! De huidige wereld vraagt enerzijds om sneller performen als team en anderzijds een bredere blik: niet alleen de scope op het eigen team maar ook onderweg leren van andere teams. Een lerende organisatie dus!

Fasen van teamontwikkeling

In diverse (agile) organisaties wordt vandaag de dag vaak de volgende fasen van teamontwikkeling doorlopen:

1. Start
In deze fase leert men elkaar persoonlijk kennen en worden basisafspraken gemaakt over de werkwijze, de doelen en onderlinge samenwerking2. Doen
Handelt iedereen naar de basis teamafspraken en spreken we elkaar aan als dit niet zo is? Is de doelstelling die we als team afgeven betrouwbaar ten opzichte van de realisatie?

3. Beter doen
In deze fase van teamontwikkeling verbeter je binnen het team de kwaliteiten en komen er verbeterinitiatieven uit het team zelf.

4. Synergie
Leren met andere teams: in deze fase van teamontwikkeling gaat het team op zoek naar goede ervaringen van andere teams om hun eigen kwaliteit en output te verhogen. Ook deelt het team haar best practices en ervaringen proactief met andere teams.

Teamafspraken maken

Ook bij Intenza zijn we gestart met onze samenwerkingsafspraken vanuit de basisprincipes: Fun, Friendschip, Finance, Feedback, Future. Ieder kwartaal bespreken we in een ‘haardsessie’ hoe iedereen ‘in de wedstrijd zit’ en geven we elkaar feed forward. Een paar voorbeelden van onze praktische basisafspraken zijn:
Iedere Intenza collega;

  • reageert op werkdagen binnen 24 uur zowel naar collega’s als naar klanten
  • afspraak = afspraak, zo niet, dan spreek je elkaar dezelfde dag kort aan (klein houden)
  • bij afwezigheid in een overleg heb je een haalplicht (je zoekt een collega op die je bijpraat) – en brengplicht (input leveren)
  • zorgt dat al zijn contacten up to date in CRM staan binnen 48 uur na een gesprek

In het kader van de samenwerking evalueren we onze interactie onder leiding van een collega aan de hand van onze Profile Dynamics profielen. Dat zorgt voor meer onderling begrip. Echter toen een nieuwe collega zich onbedoeld niet aan de basisafspraken hield, leerden wij hoe belangrijk het is om deze afspraken van tijd tot tijd op te frissen of zelfs zichtbaar op te hangen tijdens onze overlegmomenten….. Met andere woorden; de basisafspraken verdienen continu aandacht.

Fasen teamontwikkeling – Lessons Learned

De gedachte is dat je de teamontwikkelingsfasen doorloopt van laag naar hoog. De praktijk is meestal dat een team gewoon aan de slag gaat met ‘de klus’ ….….. met als gevolg dat de startfase het vaakst overgeslagen wordt. Dit merk je vaak pas wanneer het ‘niet lekker loopt’. De negatieve energie is dan meestal al ontstaan. Het advies is om dan alsnog de basisafspraken te maken.

Fase teamontwikkeling – Doen
In de teamontwikkelingsfase Doen gaat het om het afgeven van betrouwbare planningen en doelen. Vaak is de les hier dat men wel start maar zonder een concreet doel. In deze fase gaat het ook om het naleven van de afspraken, elkaar scherp houden en aanspreken hierop. Dat laatste blijft vaak achterwege. Hoe kun je dit voorkomen? Zorg dat je ieder collectief moment afrondt met de vraag: Welke goede punten moeten we vasthouden voor de komende periode? Wat kan de komende periode beter? Doe dit vooral toekomstgericht. Dat maakt het geven van feedback (wat we bij Intenza feed forward noemen) veel makkelijker.

Fase teamontwikkeling – Beter Doen
In de volgende teamontwikkelingsfase staat leren & verbeteren centraal. Je leert als team beter samenwerken en zo je doelen slimmer te realiseren. In deze fase helpt het om ‘verbeterideeën’ expliciet op de agenda te zetten: wat hebben we geleerd en hoe gaan we dat de volgende periode inzetten? Vertaal de lessons learned dus meteen door naar verbeteracties (WAT-HOE-WAAR?).

Fase teamontwikkeling – Synergie
Tot slot volgt de synergiefase waarin je leert met, van en aan andere teams. Vaak gaat dat in 2 stappen. Ten 1e kijkt het team vaak hoe zij ervaringen uit andere teams kan benutten. Eenvoudig gezegd: wat kunnen we halen bij andere teams? Deze recepten kun je dan kopiëren. En juist hier gaat het vaak fout. Immers: je moet wel precies weten wat de succesfactoren zijn die ten grondslag liggen aan het succes van de andere teams. Immers dan weet je HOE je deze kan kopiëren. In de 2e stap van synergie gaat het vaak om de vraag: wat kunnen wij brengen naar andere teams/de organisatie? Mijn ervaring is, dat het enorm helpt om dit als organisatie te regisseren. Bijvoorbeeld door met vaste regelmaat best practice sessies te plannen.

Voor het management

Veel managers zoeken vaak naar hun rol bij het leidinggeven aan teams. Vragen als: Wanneer moet ik sturen, wanneer faciliteren? Hoe houd ik zicht en grip en moet dat überhaupt? Daarbij komt nog dat het ene team meer volwassen is dan het andere. Een veel voorkomende managementvraag is dan ook: hoe vergroot ik het nemen van eigenaarschap in het team? Ook daarbij kan het denken in fasen van teamontwikkeling helpen. In het begin zal je vooral moeten helpen om de zaak op gang te hebben. Naarmate het team meer volwassen wordt gaat het er meer om dat teams van elkaar leren. In dat geval zal je als management het leren van elkaar moeten faciliteren. Wil je meer weten hoe je als management kan omgaan met teamontwikkeling? Neem contact op ons op en we helpen je graag op weg. Al met al draait het continu om het creëren van een lerende organisatie die steeds sneller leert ontwikkelen en verbeteren.

Checklist fasen teamontwikkeling

Wil jij weten in welke fase jouw team zit? Vraag dan hier de complete checklist voor teamontwikkeling aan met voorbeeldvragen die je helpen om helder te krijgen in welke fase jouw team (deels) zit en waar je verbeterpotentieel zit. Ik wens je veel plezier en succes in teamontwikkeling.

 

Download de checklist voor teamontwikkeling

Download gratis de checklist voor teamontwikkeling.