DISC model

Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, kan een strategie ontwikkelen om op een goede
manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt. Ons gedrag is een essentieel en integraal onderdeel van wie wij zijn. Veel van dat gedrag is waarschijnlijk 'aangeboren', het zit in onze genen. Een deel van ons gedrag komt ongetwijfeld voort uit hoe we zijn grootgebracht. Aangeboren en/of aangeleerd menselijk gedrag is het beste te omschrijven als de waarneembare interactie van een individu met de omgeving. Het is de universele taal van 'hoe we doen'.

DISC profiel

Het DISC model is een instrument dat u inzicht geeft in uw persoonlijke (management-)stijl zodat de effectiviteit van uw gedrag versterkt kan worden. Wanneer u het DISC profiel invult wordt het normaal menselijk gedrag gemeten, verdeeld over vier factoren/dimensies:

  • Dominantie: hoe u reageert op problemen en uitdagingen.
  • Invloed: hoe u anderen overtuigt van uw mening of zienswijze.
  • Stabiliteit: hoe u reageert op het tempo van de omgeving en op veranderingen in die omgeving.
  • Conformiteit: hoe u reageert op regels en procedures die opgesteld zijn door anderen.

Het DISC rapport analyseert uw gedragsstijl, uw manier van doen, kortom uw persoonlijkheidsstijl. U leest in dit DISC profiel bovendien alleen uitspraken over die elementen in uw gedrag, waar u duidelijke (voorkeurs)neigingen tot een bepaald type gedrag vertoont.
 

DISC model

DISC (Dominant, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit)

Toepassingen DISC profielen

Met het DISC profiel in handen en training en/of coaching door Intenza maakt u eenvoudig de vertaalslag uw dagelijkse praktijk. De succesvolle inzet van het DISC model:

  • Helpt persoonlijke talenten beter in te zetten zowel op individueel als teamniveau
  • Vergroot bij selectie de kans op succes (voorspellende waarde)
  • Maakt inzichtelijk waar uw grenzen liggen en bevordert de juiste keuze in ontwikkelinterventies en dus de duurzame inzetbaarheid van mensen
  • Geeft inzicht in het gedrag van anderen, waardoor er wederzijds begrip ontstaat en betere samenwerking ontstaat
  • Helpt bij het aanbrengen van focus bij trainings- en coachingsinterventies
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het DISC-model en bijhorend persoonlijk DISC profiel? Neem dan contact met ons op.