+31 (0)165 74 60 15

×

 

Inleiding

Intenza bestaat dit jaar 10 jaar. Vanaf de oprichting is een van de uitgangspunten om jaarlijks een deel van de omzet te doneren aan een goed doel. Tijdens het 10-jarig bestaan wilden we wat extra’s doen op een manier waardoor onze klanten en onze medewerkers en partners in business/leveranciers hier sterk bij betrokken waren, met het doel om nóg meer aandacht en financiële middelen voor het goede doel te genereren.

Op 16 september vond de Intenza Goede Doelen Doe dag plaats en werd er maar liefst € 18.225,- bij elkaar gelopen en gefietst voor de Stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in om het welzijn van kinderen in opvanglocaties te verbeteren. Zij doen dat door het bieden van een veilige omgeving. Hierin kan gespeeld worden. Indien noodzakelijk wordt ook traumabegeleiding aangeboden. Zo probeert de stichting deze kinderen eenzelfde kans te bieden als kinderen die ‘gewoon’ thuis opgroeien. Juist omdat wij als Intenza weten hoe groot de invloed van ‘de context of omgeving is’ voor het ontwikkelen van effectief gedrag, dragen we deze stichting een warm hart toe.

Hoe kan je MVO-events inzetten als inspiratiebron?

Want: hoe meer inspiratie, des te meer mensen je mobiliseert dus des te groter de bijdrage aan het goede doel en hoe groter de inspiratie impact!

  • Benut Voor – Tijdens – Na en bekijk hoe je een maximaal aantal contactmomenten kan creëren.
  • Betrek zowel medewerkers als leveranciers als klanten.
  • Vertaal door waarom je dit goede doel zo goed vindt passen bij jullie organisatie.
  • Vraag iemand van de goede doelen organisatie om het verhaal zelf te vertellen. Dat maakt meer impact dan dit zelf doen.
  • Doe iets waar mensen actief mee moeten worden. Immers, actief participeren leidt tot meer inspiratie en betrokkenheid dan alleen doneren of praten over.
  • Houd het laagdrempelig: doneren is prima, maar aanmoedigen is ook prima!
  • Praat met je klanten over hoe zij aan goede doelen doen. Niet om te pochen over hoe je het doet, maar wel om te kijken of je niet iets gemeenschappelijks kan doen of elkaar aan ideeën kan helpen, ook op dit gebied.
  • Benut social media om meer exposure te geven aan het goede doel dat je sponsort. Niet zozeer voor jezelf, maar vooral om het goede doel te helpen aan meer publiciteit. Alles helpt!

Een praktijkvoorbeeld aan de hand van de Intenza Goede Doelen Doe Dag naar aanleiding van het 10-jarig jubileum.

Selectie van HET goede doel

Voor de totstandkoming van het event is aan de partners in business en trainers gevraagd om een goed doel gemotiveerd aan te leveren. Dit is aangekondigd tijdens een teamevent bij de start van het jubileumjaar: iedere medewerker, trainer of partner in business kreeg de gelegenheid om zijn goede doel aan te leveren binnen 7 dagen. Vervolgens is gestemd op het goede doel, waarbij de Stichting Het Vergeten Kind werd gekozen. De mensen die wel een goed doel hadden aangeleverd, maar dat niet gesponsord werd, hebben een geringere bijdrage gekregen voor het door hen aangereikte goede doel. Dit om iedereen te bedanken voor het leveren van een bijdrage.

Bij het bekendmaken van de keuze van het goede doel hebben alle medewerkers een boek ontvangen waarin verhalen staan van de vergeten kinderen. Dat maakte al meteen grote indruk en zorgde voor betrokkenheid, omdat je met elkaar voor iets goeds bezig bent.

Voor het event

Het event zelf is een sportieve activiteit (in dit geval lopen en fietsen) waarbij we extra geld inzamelen voor het goede doel. Daarbij zijn zowel trainers als medewerkers als partners in business als klanten uitgenodigd om een donatie te doen of in te zamelen. Dit leverde niet alleen donaties op, maar ook vele enthousiaste reacties. Er zijn zelfs 3 Intenza relaties die aangaven zelf ook van plan te zijn om de Stichting Het Vergeten Kind als eigen goede doel te adopteren!

Ongeveer een week voor het event ontvangen alle trainers en mensen die meelopen/fietsen een t-shirt voor de teamdag plus een inspirerend programma op hun thuisadres.

Tijdens het event

’s Morgens vroeg ontvangen de sponsoren en deelnemers een appje en er wordt een bericht geplaatst op social media.

De medewerkers en partners in business worden ontvangen met een lunch en een Intenza fleece. De vertegenwoordigster van de Stichting Het Vergeten Kind vertelt haar verhaal met voorbeelden waar je echt wel even stil van wordt. Dat versterkt het gevoel dat we samen voor iets goeds bezig zijn! Ook sluit zij even aan bij iedere lunchtafel, zodat iedereen zijn verdiepende vragen desgewenst kan stellen.

Vervolgens starten de wandeltocht en de fietstocht in 2 teams van 13.00 tot 17.00 uur, waarbij een fotograaf langs komt om het geheel vast te leggen. Tijdens de tocht ontstaan vele mooie gesprekken en je komt zaken van elkaar te weten die je (zelfs na 10 jaar samenwerken) soms nog niet wist!

Daarnaast is een tweetal vrouwelijke trainers naar opvanglocaties gegaan om daar de dames en kinderen een onvergetelijke middag te bezorgen door hen op te maken en te fotograferen. Veel van hen hebben niet eens een foto van zichzelf en vinden het fantastisch dat ze deze mooi ingelijst krijgen nu!

Het event wordt afgerond met een gezamenlijke barbecue met een verrassende artiest, in dit geval Ray Klaassen. Iemand die met zijn gitaar prima aansluit bij de sfeer van intimiteit en inspiratie. De goede gesprekken zetten zich voort en natuurlijk wordt de cheque met het gedoneerde bedrag uitgereikt: maar liefst € 18.225,- is bij elkaar gelopen en gefietst voor Het Vergeten Kind! En dat is nog exclusief de donaties in natura die sommige van onze Retail en Leisure relaties hebben gedaan (zoals merkkleding, snoepgoed, gebruiksartikelen, bioscoopkaarten en leermaterialen)!

Na het event

De dag erna ontvangt iedere medewerker een foto van zichzelf in actie met een persoonlijk bedankje van een van de partners.
Ook de klanten en andere donateurs ontvangen een bedankje in de app en in de mail met een foto van de cheque. Zij ontvangen een week na het event nog een bedankbrief met het boek van Het Vergeten Kind, zodat ze zien wat er met hun bijdrage gebeurt.

Het was hartverwarmend om te ervaren dat we allemaal zelfs met kleine acties een bijdrage kunnen leveren. Maar ook super dat zoveel Intenza relaties ook hebben bijgedragen!
Zelf hebben wij mogen ervaren hoe dankbaar je eigenlijk iedere dag mag zijn voor alles wat er goed is in je leven. De verhalen doen je soms wel even slikken….

Meer uit deze nieuwsbrief