+31 (0)165 74 60 15

×

 

Inleiding

Onderzoek van HAY Group laat zien dat onder de hoog opgeleiden 50% van de mensen openstaat voor een nieuwe baan. Juist in deze tijd van aantrekkende arbeidsmarkt is het belangrijk om te werken aan het binden en boeien van talenten. Tijdens de Intenza HR workshop, die in november werd gegeven, deelden HR managers tips om hun opdrachtgevers hierin te adviseren.

Top 7 redenen waarom talenten vertrekken

Om te weten wat je als organisatie en als HR kunt doen, moet je allereerst achterhalen wat de redenen zijn waarom talenten vertrekken. Tijdens de Intenza HR workshop die onlangs werd gegeven werd de top 7 getoond.

 • Geen platform voor creativiteit en vindingrijkheid.
 • Onvoldoende betrokkenheid bij persoonlijk wel en wee.
 • Geen/te weinig coaching en feedback.
 • Geen/te weinig verantwoordelijkheden.
 • Afspraken/toezeggingen worden niet nagekomen.
 • Te weinig groei- en carrièremogelijkheden.
 • Geen work-life balance en stress.

Hoe kan je als HR Business Partner het management adviseren en activeren om talenten te
binden en te boeien aan de organisatie? Hieronder een aantal tips uit de HR workshop.

Tip 1: Benut de kracht van TROTS!

Geef de talenten een podium tijdens interne sessies/externe sessies, bijvoorbeeld events, en  positioneer hen op de website.

 • Spar als management/directie twee keer per jaar met talenten/professionals over de toekomst van je organisatie.
 • Laat medewerkers hun best practices delen met hun collega’s.
 • Benut hierbij ook je website en social media om hiermee nieuw talent aan te trekken.

Tip 2: Durf verschil te maken!

De tijd van gelijke monniken, gelijke kappen is al lang voorbij. De huidige generatie medewerkers hanteert meer het uitgangspunt: ik wil de aandacht die ik verdien!

Een handig hulpmiddel hierbij is het zogenaamde stoplichtmodel om je talenten de juiste aandacht te geven:

 • de ‘groene’ medewerker loopt voorop in mentaliteit en prestatie;
 • de ‘oranje’ medewerker heeft een goede mentaliteit wat je ziet aan zijn acties, echter qua prestaties is het resultaat nog wisselend;
 • de ‘rode’ medewerker komt niet in beweging en lijkt dit ook niet te willen en ook qua mentaliteit heb je twijfels.

De managementenergie is erop gericht om zoveel mogelijk medewerkers ‘groen’ te krijgen.

Kort en goed:

 • Beloon en faciliteer ‘groen’. Start je dag met aandacht voor de ‘groenen’ en betrek hen bij innovatieve projecten.
 • Help ‘oranje’ om het beter te doen. Plan bijvoorbeeld vaste momenten in waar met deze talenten aan de slag wordt gegaan op het gebied van kennisontwikkeling, training, opleidingen, ervaringen opdoen in een andere functie.
 • Steek zo min mogelijk energie in ‘rood’.

Tip 3: Planmatige aandacht

Plan regelmatig een gesprek los van het werk en de inhoud, maar wel onder het mom van hoe het gaat/hoe zit je in de wedstrijd? Ook kan je medewerkers bijvoorbeeld een persoonlijke gedragsanalyse aanbieden om zo nog meer inzicht te creëren om het hun persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan.

Tip 4: HR workshop voor het management

Organiseer als HR jaarlijks een workshop voor het management over het binden en boeien van talenten op basis van actuele inzichten in de arbeidsmarkt. Ga tijdens deze sessie het gesprek aan met medewerkers over hun wensen en met de managers over hun rol in het binden en boeien van de talenten binnen de organisatie. Het doel en resultaat van de workshop moet zijn: acties bepalen en doorvoeren in de praktijk.

Tip 5: Mobiliseer de creativiteit!

Medewerkers hebben ideeën en creativiteit genoeg. Uit onderzoek blijkt dat hier onvoldoende oog voor is van de kant van het management. Organiseer denktanks en benut creativiteit en innovatiekracht van je talenten.