+31 (0)165 74 60 15

×

 

Zoals je gewend bent van Intenza was er ook een DOE onderdeel op het eerste Jubileum event. Hierbij wisselden klanten in subgroepjes hun best werkende verander en leiderschapstips uit. Dat waren er maar liefst 24! Immers veranderen doe je 24 uur per dag!

Onderstaand vind je de verzamelde klantentips, iedere keer met een aanvulling van Ben Tiggelaar (BT). En Intenza. Succes met benutten van de tips!

TIP 1

Haal uit iedere groep key users en laat ze samenwerken. Maak daar een film van.

 • BT: Ook leuk is om deze mensen ‘op film’ te confronteren met het probleem dat opgelost moet worden. Bijvoorbeeld: een gebrekkige klantenservice, software die niet werkt, onduidelijke prioriteiten in de strategie.
 •  Intenza: Leer van ING en het verhaal van Ralph Hamers om juist op belangrijke marktontwikkelingen een groep samen te stellen die de hele keten snel kan doorlopen en zo de time to market verkleint.

TIP 2

Haal criticasters erbij en laat ze het probleem oplossen.

 • BT: En richt je daarbij zoveel mogelijk op de critici die ook invloed hebben op het denken en doen van hun collega’s.
 • Intenza: geef duidelijke doelen mee en praat in uitdagingen en toekomstgericht. Dit zorgt ervoor dat je de criticasters goed regisseert.

TIP 3

Neem de tijd en geef iedereen individueel bewust aandacht

 • BT: Gallup-onderzoek laat zien dat onder normale omstandigheden elke medewerker minimaal 10 minuten een-op-een nodig heeft, per kwartaal, met zijn of haar direct leidinggevende. Bij veranderingen is dat meer.
 • Intenza: vraag vooraf wanneer voor de collega het gesprek geslaagd is en je vergroot de voelbare impact en je bent als leider beter in staat om tijdens het gesprek daadkrachtig te zijn

TIP 4

Nodig ze uit om te dromen. Waar wil je staan over 3 jaar met het bedrijf? Wat te doen?

 • BT: Als je dit dromen wilt stimuleren, zorg dan dat de deelnemers over dezelfde marktinformatie beschikken als de directie. Hoe doen we het ten opzichte van collega’s in de markt? Wat vinden klanten van ons?
 • Intenza: vertaal de droom dan wel naar actie door ze te laten terugrekenen vanuit de droom naar nu en wat dan te doen om er mee te kunnen starten. Vraag daarbij ook wat de persoon zelf kan doen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de droom

TIP 5

Management by talking around

 • BT: Volgens John Kotter overschatten we de impact van onze communicatie enorm. We moeten -met name tijdens veranderingen- kiezen voor één duidelijke key-message en die maandenlang blijven herhalen.
 • Intenza: beter is om bewust je eigen gedrag te laten zien, dus management bij doing around. Vraag daar feedback op en je vergroot de zichtbaarheid.

TIP 6

Houd korte meetings over acties. Geen actie binnen 1 week? Stop de actie.

 • BT: Klinkt verstandig: gewenst gedrag belonen. Ongewenst gedrag negeren. Dus ook echt niets doen…
 • Intenza: of bedenk vooraf wat te doen bij de 3 mogelijke realisatiescenario’s, het gaat goed, we zijn bezig maar de effecten vallen tegen en het laatste scenario wat te doen als er niets is gebeurd. Door het vooraf af te stemmen kun je tijdens de uitvoering sneller en met meer acceptatie handelen.

TIP 7

Betrek promoters

BT: En richt je daarbij vooral op voorstanders die ook echt invloed hebben op het denken en handelen van collega’s.

TIP 8

Jonge mensen betrekken en vertrouwen geven. (evt van extern)

TIP 9

Concreet maken van gedrag. Vraag rapportcijfers van klanten.

Wat te doen om een hoger cijfer te krijgen? Wat moeten we doen om dit te verbeteren?

 • BT: mooi idee. Het benoemen van concreet gedrag is in heel veel veranderprocessen dé bottleneck. Te vaak blijven we hangen in vage doelen.
 • Intenza: pas de rapportcijfervraag op alle veranderingen toe. Stel de rapportcijfervraag en je weet snel de status en bepaal vervolgens wat de uitdaging voor de komende periode is gegeven dit rapportcijfer

TIP 10

Wall of pride

 • BT: Laatst gehoord: bedrijf heeft zo’n ‘wall’ ingericht in de kantine, zodat medewerkers elke dag zien wat er goed gaat. Essentieel: vaak en veel doorwisselen van de inhoud aan de muur.
 • Intenza: naast het bekijken van de wall of fame is het goed om met collega’s regelmatig bij deze wall te staan en te stimuleren dat collega’s vragen stellen over de successen zodat men er ook van leert en de groep die het toepast groter wordt.

TIP 11

Klantenreis

Je bent directeur van je eigen reis. Of je dat goed doet blijkt aan de
hand van de complimenten die je krijgt. Voor ieder compliment ontvang je € 10,- om aan
het eind van de maand met je collega’s een borrel te gaan drinken.

 • Intenza: naast het vieren van de successen is het ook goed om het leereffect van dingen die goed gaan te vergroten. Dit kan door vragen te stellen aan degene met de meeste complimenten welke tips hij voor zijn collega’s heeft.

TIP 12

Heldere visie die iedereen begrijpt

 • BT: Vaak betekent dit dat je kiest voor één heldere prioriteit. Eén toetssteen waar iedereen zijn eigen plannen en handelingen aan kan afmeten.
 • Intenza: stel een gedragskompas op die iedereen inzicht geeft in welk gedrag gewenst is en je kan hanteren als checklist om de dingen die je doet zelf te kunnen beoordelen.

TIP 13

Beloon negatief gedrag niet

Intenza: besteed in het begin van de veranderingen vooral aandacht aan de groene en oranje collega’s (zie management makeover) en daarmee dwing je beweging in het begin af. Pak daarna de roden (die niet willen) aan.

TIP 14

Blijf door selecteren

 • BT: Eens, maar niet voor elke medewerker. In sommige Amerikaanse bedrijven is het usance om ook op de werkvloer elk jaar 10% van de mensen weg te sturen. Maar waarom zou je dat doen als iedereen goed functioneert?
 • Intenza: beter is laat iedereen werken met een PR (persoonlijk record) voor de komende periode. Waar wil je beter in worden? Door dit te doen wordt iedereen beter.

TIP 15

Zorg goed voor diegenen die afvallen en niet meekunnen

Intenza: als mensen energie steken in de verandering maar hierin niet slagen dan is dat in de Intenza-termen oranje gedrag en voor oranje mensen (juiste houding) is er altijd plaats in je bedrijf.

TIP 16

Zorg dat je kwetsbaar bent. Anderen mogen beter zijn dan jij

 • BT: Wie wil dat medewerkers hun nek uitsteken, nieuwe dingen proberen en niet bang zijn om fouten te maken, moet laten zien dat hijzelf ook niet foutloos is.
 • Intenza: vraag altijd na afloop als eerste om feedback en als je ondergeschikten dan niets te melden heb geef je hen 1 tip en dat is zorg vanaf nu dat je altijd 1 tip voor mij hebt, want ik wil hier beter in worden.

Tip 17

Back to basic. Ga zelf als directeur meedoen zonder de baas te zijn (undercover boss)

TIP 18

Zet mensen multifunctioneel in

 • BT: Als je wilt dat mensen samenwerken met elkaar in één klantgericht proces, dan loont het om dit niet alleen op papier te zetten of te zeggen dat mensen ‘procesgericht moeten denken’. Je zult ook procesgericht moeten dóen. Daar hoort rouleren en voor elkaar inspringen binnen één proces ook bij.
 • Intenza: laat ze een dag met elkaar meelopen en geef ze vooraf de opdracht om na de dag jou te laten weten wat ze van elkaar geleerd hebben

TIP 19

Introduceer binnen je bedrijf geen ‘ja maar’ cultuur, maar een ‘ja en’ cultuur.

 • BT: Ja maar… Soms ben je ook blij met een ‘ja maar’… 🙂 Krampachtig ‘ja maar’ verbieden is ook geen oplossing. Zorg vooral dat je zelf het goede voorbeeld geeft door nieuwe ideeën aan te moedigen en ruimte te geven.
 • Introduceer rollen in plaats van functies.

TIP 20

Als je gaat veranderen, geef mensen de keuze: ga je mee of niet?

 • BT: En de eerste stap in meedoen zou moeten zijn dat mensen ook echt constructief gaan meedenken. Zijn we op de goede weg? Wat kan er nog beter?
 • Intenza: deze keuze kun je pas maken als je concreet weet wat er dan anders gaat worden in de wijze waarop je de dingen doet. Benut hierbij de momenten van de waarheid en benoem concreet wat iemand doet en dat helpt om de keuzes te maken.

TIP 21

Geef agile werkgroepen duidelijke criteria en doelen mee, maar bemoei je niet met het hoe.

BT: De Belg Filip Vandendriessche schreef hier al een prachtboek over: Leidinggeven zonder bevelen. Geef mensen een helder doel, een set met criteria en wees blij met alles wat ze doen dat gehoorzaamt aan deze parameters.

TIP 22

First followers registreren en waarderen.

TIP 23

Iedere ochtend vragen: wat ga jij doen om de verandering te realiseren?

TIP 24

Organiseer peplunches