+31 (0)165 74 60 15

×
Marc Willems

SLIM subsidie regeling

Maak SLIM gebruik van subsidie bij het ontwikkelen van je medewerkers

De SLIM-subsidie is bedoeld voor slimme werkgevers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Bovendien zet je daarmee in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers.

 • Ben jij zo’n werkgever?
 • Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren?
 • En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers?

Vraag dan een SLIM-subsidie aan. Je hebt van 1 september t/m 30 september 2020 de tijd om de subsidie aan te vragen in het eerste tijdvak. Verder in dit artikel lees je hoe.

De overheid heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. Oftewel: de SLIM-regeling. Daarmee kun je als mkb’er subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.

Voor wie geldt de SLIM regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie doelgroepen:

 • Individuele mkb-ondernemingen;
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB;
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Voor welke activiteiten kan ik SLIM subsidie aanvragen?

Als mkb-ondernemer kun je SLIM-subsidie aanvragen voor vier initiatieven, deze staan hieronder beschreven. Je hoeft niet alles zelf te doen, maar mag als werkgever de hulp van externe partijen inroepen voor de uitvoering van deze activiteiten. Voor opleidingskosten zelf is geen subsidie mogelijk.  Laten we wat verder inzoomen op de verschillende activiteiten voor SLIM-subsidie, waarbij de diensten en dienstverlening van Intenza onder de thema’s 1, 2 en 3 vallen.

1.    Voor een opleidings- of ontwikkelplan 

Je kunt subsidie aanvragen om je bedrijf door te (laten) lichten en zo boven water te krijgen wat de scholings- en ontwikkelbehoefte is van jouw medewerkers. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de doorlichting een opleidingsplan of ontwikkelplan opleveren dat specifiek gericht is op jouw onderneming.

2.    Voor een loopbaan of ontwikkeladvies

Je kunt ook subsidie aanvragen voor een loopbaanadvies of ontwikkeladvies voor je medewerkers. In zo’n advies staat welke wensen, ambities en mogelijkheden je medewerkers hebben.

3.    Voor de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert

Binnen de SLIM-regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de medewerkers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • De oprichting van een bedrijfsschool waar jouw medewerkers kunnen leren en groeien;
 • Initiatieven die erop gericht zijn een werkomgeving te creëren waar leren een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing;
 • Het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers;
 • Adviesgesprekken of workshops voor het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te voeren.

4.    Voor het creëren van praktijkleerplaatsen

De SLIM-regeling biedt een subsidie voor het bieden van een praktijkleerplaats voor beroepsopleidingen in de derde leerweg van het mbo. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn uitgesloten van deze regeling.

Hoe vraag ik SLIM subsidie aan?

Zoals vaker met subsidies, hanteert de overheid strikte tijdvakken voor het aanvragen van de SLIM-subsidie. Voor 2020 kan dat nog van 1 september 9:00 uur t/m 30 september 17:00 uur.

De subsidieverstrekker UVB behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op subsidie voor jouw project. Je aanvraag moet online via een aanvraagformulier worden ingediend. Je vindt dit formulier wanneer het tijdvak geopend is via het subsidieportaal van UVB.

Vraag dan een SLIM-subsidie aan. Je hebt van 1 september t/m 30 september de tijd om de subsidie aan te vragen in het eerste tijdvak. Klik hier.

Hier vind je het handige stappenplan waarmee je de SLIM-subsidie makkelijk aan kunt vragen in 4 stappen:

 1. Registreer je als aanvrager.
 2. Ga naar ‘Mijn regelingen’ en voeg de registratie toe.
 3. Vul de bijlagen in.
 4. Klik op ‘Afronden’

inhuren inspirerende sprekers

Hoeveel SLIM subsidie kan ik aanvragen?

Je kunt als mkb’er subsidie aanvragen voor de volgende kosten:

 • De directe loonkosten van bij het project betrokken personeel;
 • De externe kosten voor de uitvoering van het project;
 • +15% bovenop bovenstaande kosten, ter compensatie van bijvoorbeeld indirecte kosten en overhead.

De subsidie is niet volledig kostendekkend: voor ondernemers met minder dan 50 werknemers mag de subsidie maximaal 80% van de totale kosten voor de activiteiten dekken. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers is dat 60% van de totale kosten. Niet onbelangrijk: om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet het totaalbedrag minimaal € 5.000 zijn en mag het maximaal € 24.999 zijn.

Ga je een praktijkleerplaats creëren? Dan geldt de vaste vergoeding van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats, of minder als de kosten lager liggen.

Wil je meer weten over de SLIM subsidie?

Hopelijk heb je nu een beter beeld van de subsidiemogelijkheden die er voor jou als mkb’er zijn binnen de SLIM-regeling. Er gelden namelijk best veel voorwaarden voor de SLIM-regeling. Wil je meer lezen, bijvoorbeeld over welke gegevens je scherp moet hebben voor de aanvraag?

Kijk dan op www.slimwerkgeven.nl.

Ben je er klaar voor? Vraag direct de SLIM-subsidie aan

Vragen of begeleiding bij de aanvraag voor de SLIM subsidie nodig?

Neem contact op