+31 (0)165 74 60 15

×
Ruud Aben

15 maart 2021 door Ruud Aben | Tips in tijd van Corona

Intrinsieke motivatie, iedereen heeft er soms wel even naar moeten zoeken in deze tijd. Het thuiswerken zal na de corona pandemie in meer of mindere mate blijven. Uit recent onderzoek van het Centraal Planbureau bleek dat werkenden gemiddeld 9 uur per week zouden willen blijven thuiswerken. Met welke energie en inspiratie gaat dat gepaard? Oftewel: hoe belangrijk is intrinsieke motivatie daarbij?

Intrinsiek gemotiveerd

Als je intrinsiek gemotiveerd bent, haal je meer voldoening uit jouw werk. Je presteert beter, zit lekkerder in je vel én je loopt minder risico op uitval door bijvoorbeeld een burn-out. Ook ontstaat er minder snel behoefte om op zoek te gaan naar een andere baan. Als medewerker geef je, als je gemotiveerd bent, extra betekenis aan jouw team en jouw organisatie. Met jouw enthousiasme en betrokkenheid draag je bij aan een betere werksfeer. In feite breng je jezelf én de organisatie verder.

Vanuit intrinsieke motivatie werken is belangrijk voor jouw (werk)geluk én heeft daarbij een positief effect op jouw prestaties en jouw werkomgeving. Hoe kun je (meer) werken vanuit jouw eigen intrinsieke motivatie?

Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is als volgt te omschrijven: het is de stuwende energie die ervoor zorgt dat je steeds opnieuw weer het enthousiasme voelt om je in te zetten. Wat jou intrinsiek motiveert op het werk, heeft te maken met het belang van jouw werk dat je zelf ervaart. Als je voelt dat wat jij doet er werkelijk toe doet, voelt het alsof je een wezenlijke bijdrage levert. Dit kan een bijdrage voor jouw team, jouw organisatie of zelfs een maatschappelijk bijdrage zijn. Wat mensen precies motiveert, is niet zo simpel te benoemen omdat dit per persoon verschillend is. Welke drijfveren zijn er en hoe werken ze?

Drijfveren en motivatie

De Amerikaanse onderzoeker Clare W. Graves omschreef zeven intuïtief herkenbare drijfveren (waardenstelsels) die de basis vormen van ons denken en handelen en die ook tot uitdrukking komen in de cultuur van de organisatie waar we werken.

Intrinsieke motivatie en drijfveren

Drijfveren ontdekken

Als je weet welke drijfveren jij hebt, ontdek je wat echt bij je past op verschillende vlakken. Hoe beter de aansluiting tussen het werk en jouw persoonlijkheid is, hoe meer motivatie je zult ervaren. Met andere woorden: jouw intrinsieke motivatie wordt in hoge mate bepaald door een samenspel tussen jouw voorkeursdrijfveren. Inzicht in jouw drijfveren geeft je dus veel informatie. Wil je zelf je drijfveren ontdekken? Dan kan met het drijfverenprofiel van profile dynamics.

Persoonlijke drijfveren en bijhorende motivatoren

Elke drijfveer heeft eigen behoeften waaraan je moet voldoen om intrinsiek gemotiveerd te raken. Pas als hieraan wordt voldaan ga je je werk leuk vinden en krijg je echt energie van wat je doet. De vervulling van de behoeften zijn dus voorwaardelijk om intrinsiek gemotiveerd te worden.

Hieronder staan de belangrijkste motivatoren per drijfveer genoemd die maken dat je je werk met meer plezier gaat uitvoeren en dus je intrinsieke motivatie versterken. De omgeving kun je lezen als behoeften en taken als motivatoren.

Veiligheid en geborgenheid (paars)

Behoefte: Een stabiele, veilige en geborgen werkomgeving met een leider die bewezen kennis van zaken heeft en aanzien geniet.

Motivatie: Dienstbaar en routinematig werk dat op traditionele wijze wordt uitgevoerd.

Daadkracht, macht, snelheid (rood) Behoefte: Ruimte om daadkrachtig te kunnen optreden en te kunnen zeggen waar het op staat.

Motivatie: Werkzaamheden die met gezag mogen worden uitgevoerd, waar daadkracht en snelheid vereist zijn.

Orde en structuur, betrouwbaarheid (blauw) Behoefte: Gestructureerd en geordend met duidelijke regels en procedures.

Motivatie: Accuraat en precies werk met een planmatige aanpak en duidelijke instructies.

Competitie, winnen, doelgericht (oranje)

Behoefte: Ruimte voor ambitie en eigen ondernemerschap waar prestaties worden beloond en een gezonde competitiedrang wordt gestimuleerd.

Motivatie: Doelgerichte en efficiënte afhandeling van werkzaamheden gericht op het halen van het beste resultaat waarbij deze persoon kan ervaren dat hij het verschil kan maken.

Harmonie, sociaal, groepsgevoel (groen)

Behoefte: Sociaal betrokken, waar iedereen zich goed en gehoord voelt en waar er op basis van gelijkwaardigheid en consensus wordt gewerkt.

Motivatie: Vaak werk met een (ver)zorgend karakter waarbij met empathie vanuit de menselijke kant wordt gewerkt.

Vrijheid, creativiteit, vernieuwing (geel)

Behoefte: Een grote mate van individuele vrijheid is noodzakelijk om creatief en analytisch te kunnen werken.

Motivatie: Creatieve, out-of-the-box taken waarbij op een conceptueel niveau moet worden gedacht vanuit een visie.

Holistisch, relativerend ‘het materiële voorbij’ (turkoois)

Behoefte: Gericht op de wereld en de maatschappij als geheel met oog voor zingeving en samenhang tussen de verschillende elementen op een globaal niveau.

Motivatie: Maatschappelijke verantwoordelijke taken gericht op de wereldproblematiek en verbetering van kwaliteit van leven in de meest brede zin.

De volgorde van de drijfveren en de mate van voorkomen zijn voorspellend voor het motivatie-patroon. Dit betekent dat je aspecten kunt benoemen die een rol zullen spelen bij het ervaren van motivatie.

 

Meer informatie

Meer weten wat dit betekent gezien vanuit jouw drijfverenprofiel?