+31 (0)165 74 60 15

×
Tim van Oosterhout - Intenza

15 maart 2023 door Tim van Oosterhout | Leiderschap

De OKR methode richt zich op het opzetten, communiceren en monitoren van kwartaaldoelen en resultaten in een organisatie. Laat nu net het eerste kwartaal van 2023 al weer bijna voorbij zijn. Het perfecte moment om te checken hoe je er voorstaat op basis van je voorgenomen ambities. De OKR methode helpt organisaties belangrijke doelen te stellen en te behalen.

OKR methode als navigatietool om ambities te realiseren

OKR bestaat al sinds de jaren 70. Het concept is oorspronkelijk bedacht door Andrew Grove, maar John Doerr (een van de eerste investeerders in Google) maakte het pas echt populair. OKR werd al snel een belangrijke navigatie methode voor Google, en daarna volgden bedrijven als LinkedIn, Twitter, Dropbox, Spotify, Airbnb en Uber. De OKR werkwijze kun je met succes toepassen als je sterke groeiambities hebt, in een scaleUP fase zit, sterk innoveert of anderszins een uitdagende marktdynamiek kent.

OKR Andy Grove“As a middle manager, you are in effect a chief executive of an organization yourself …. As a micro CEO, you can improve your own and your group’s performance and productivity, whether or not the rest of the company follows suit.”

Andy Grove, former CEO & Co-founder of Intel

 

Wat is OKR – Objectives and Key Results

De OKR methode (afkorting voor ‘objectives and key results’) is een methode om doelstellingen van je organisatie, te koppelen aan meetbare resultaten. De OKR aanpak helpt organisaties belangrijke doelen te stellen en te behalen. Met OKR’s wordt het eenvoudiger om strategische doelen intern te communiceren zodat iedereen weet wat de koers is en medewerkers zelf hun doelen hierop af kunnen stemmen. Simpel gezegd moeten er twee vragen beantwoord worden:

  • Wat wil ik bereiken?
  • Hoe weet ik of de doelen zijn bereikt? Oftewel: wat zijn mijn OKR doelstellingen?

OKR: wat levert het op?

De OKR methode helpt bedrijven om op koers te blijven in een snel veranderende markt, terwijl het toch innovatie aanmoedigt. OKR’s ondersteunen een doel of visie en zijn meetbaar, transparant, flexibel en stimulerend. Bovendien nodigen OKR’s medewerkers uit om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel.

Wat zijn de voordelen van de OKR methode

1. Zakelijke impact
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die OKR gebruiken effectiever zijn in hun werk dan medewerkers die geen OKR gebruiken. Het gebruik van OKR leidt tot betere prestaties.

2. Culturele voordelen
OKR zorgt voor focus, verantwoordelijkheid, transparantie en afstemming binnen een organisatie. Dit alles leidt tot betere prestaties en een hogere medewerker betrokkenheid. Een culturele omslag dus.

3. Strategische afstemming
OKR helpt managers en medewerkers om alle inspanningen op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie binnen dezelfde richting beweegt.

4. Gerichte uitvoering
OKR zorgt ervoor dat je je concentreert op wat het belangrijkste is door prioriteit te geven aan het werk dat de meeste impact heeft op de organisatie.

5. Stip op de horizon

Medewerkers presteren beter wanneer ze een doel nastreven. OKR helpt om het grotere plaatje te communiceren op een manier die iedereen begrijpt. Hierdoor weten medewerkers wat zij kunnen bijdragen aan dit grote geheel en voelen zij zich meer betrokken.

OKR methode

Hoe gebruik je de OKR methode?

OKR’s beginnen bij de missie en visie van de organisatie. Ze bevatten meestal drie (bij kleine organisaties) tot vijf (bij grote organisaties) doelstellingen op hoog niveau, met daarbij drie tot vijf belangrijke, concrete, specifieke en meetbare acties voor iedere doelstelling. Om doelstellingen te kunnen koppelen aan meetbare resultaten die richting geven, worden OKR’s altijd op drie niveaus gedefinieerd:

– bedrijfsniveau

– teamniveau en

– persoonlijk niveau.

Over de meetbaarheid van deze doelen mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Kortom, wat is het doel, welke key results hangen hieraan en welke initiatieven ondersteunen de doelstellingen?

Schematisch ziet de OKR methode er zo uit:

OKR methode

Download dan het OKR stappenplan

Wil je zelf aan de slag met de OKR methode? Download dan de uitwerking van de OKR methode is een aantal helder stappen.

Download OKR methode

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.