+31 (0)165 74 60 15

×

18 april 2016 door Mario Bierkens | Ondernemen

Ook in onze organisatie ontstaat soms routine en automatisch handelen. Dat kan ook eigenlijk niet anders. Veel ervaring kan leiden tot routine, wat weer kan leiden tot sleur. Zelfs in de beste (zakelijke) relatie ligt het risico van sleur op de loer.

We hebben binnen Intenza diverse manieren bedacht om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Ik noem er hier twee. Eenmaal per jaar evalueren we de verschillende partnerrollen. Iedere partner heeft naast zijn klanten ook uitvoerende managementtaken als financiën, marketing, etc. We rouleren bewust om de paar jaar van rol zodat er weer een nieuwe en vaak verfrissende aanpak komt. Daarnaast ligt de taak om de interne Intenza-uitjes te organiseren niet vanzelfsprekend bij de HR-verantwoordelijke, maar rouleren we deze verantwoordelijkheid elk jaar. Afspraak is dat tot op de dag van het uitje alleen de organisator weet wat we gaan doen. Zelfs de locatie wordt pas een dag van tevoren bekend gemaakt. Alleen de voorpret al maakt het organiseren van een team-uitje waard.

Voorkom dus sleur in je team en rouleer zoveel mogelijk taken.