+31 (0)165 74 60 15

×

7 maart 2018 door Ruud Aben | Teamontwikkeling

Samenwerken vraagt om de juiste balans in teamcompetenties. Om die balans te vinden moet je elkaars kracht kennen en ontdekken binnen het team! Als teamcoach of manager een belangrijk element in het bereiken van de persoonlijke en/of teamdoelstellingen. Met de juiste afstemming van teamcompetenties, talenten en ambities vergroot je de kans op teamsucces.

Teamsucces

Iedere manager wil het…een dreamteam! Een team dat floreert door gezamenlijk teamsucces. Inzicht in de teamcompetenties en talenten van jezelf en je collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking! Verschillende theorieën onderbouwen deze stelling. Of het nu gaat om de theorie van drijfveren van Graves, de 7 eigenschappen van Covey of bijvoorbeeld de Teamrollen van Belbin. De theorieën beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende teamcompetenties succesvol te combineren.

Competentie ontwikkelen voor teamsucces

Voor het invullen van die teamrol is het van belang ook de gevraagde competenties in ogenschouw te nemen. Onderzoek van GITP wijst uit dat de top 5 van meest gevraagde teamcompetenties zijn:

  • Samenwerken
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Resultaatgerichtheid
  • Leidinggeven (groep)

4 tips voor het succesvol competenties ontwikkelen in je team

1. Maak het niet te ingewikkeld; kies 3 competenties
Over het ontwikkelen van competenties in teams zijn dikke boeken geschreven. Competentieontwikkeling wordt soms te theoretisch en zwaar gemaakt. Dan lukt het vaak niet om het ontwikkelen van competenties van de grond te krijgen. Kies daarom niet meer dan 3 kerncompetenties die je zélf wilt ontwikkelen en 3 teamcompetenties die het team kan ontwikkelen. 

2. Kies competenties die relevant en direct toepasbaar zijn
Kies alleen competenties waarmee je direct kunt oefenen. Dit verhoogt de slagingskans.

3. Ontwikkel de competenties samen Samen leren is het meest effectief.
Jouw team kent namelijk als geen ander de context waarin je je werk moet doen: de manager, het type bedrijf, de ontwikkelingen in de organisatie, etc. Een ander belangrijk voordeel is dat je elkaar kunt helpen.

4. Gebruik de kwaliteiten van je collega’s
Je team bestaat uit mensen met verschillende kwaliteiten. Deze kwaliteiten benutten is een stuk makkelijker dan competenties aanleren die je niet liggen. De slagingskans van competentieontwikkeling in teams is groter als iemand de rol op zich neemt om het leerproces te faciliteren: agenderen van ontwikkeling, interventies doen, ontwikkelpunten nabespreken, feedback geven, etc. Een mooie taakvoor iemand die bijvoorbeeld de competentie ‘leidinggeven’ wil ontwikkelen.

Teamscan: verbeteren van teams

Er bestaan teamscans die inzicht geven in het gedrag van het team. Wanneer je inzicht hebt in het gedrag van alle je teamleden des te beter je op elkaar in kunt spelen waardoor het teamsucces stijgt. Een voorbeeld van een teamscan is het model van Profile Dynamics®. Dit model is speciaal ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuen, teams/afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren die bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren. De drijfverenanalyse maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zijn. De teamscan van Profile Dynamics® is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog dr. Clare W. Graves, die zeven belangrijke en zeer herkenbare waardenstelsels definieerde die de basis vormen van ons denken en handelen.

Op basis van de inzichten kun je een teamprofiel maken. Vervolgens stel je vast wat nodig is binnen het team om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Niet onbelangrijk: de conclusie zou ook kunnen zijn dat op basis van de samenstelling van je team en de aanwezige drijfveren het gewenste doel niet te realiseren is.

Samenvatting

Ieder dreamteam is anders. Zorg dat je voor jouw dreamteam helder in kaart hebt waar je heen wilt, waar je nu staat en wat de aanwezige kwaliteiten zijn waarover je team nu beschikt. Dat gaat je helpen om keuzes te maken hoe elkaars kracht verder te ontwikkelen. Wil je meer weten over teamcompetenties of hoe een teamscan jou als manager verder kan helpen in het ontwikkelen van de kracht van jouw team?

Meer weten?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.