0165 74 60 15

×

Training Effectief Vergaderen

Doelgroep

Teamleiders, projectleiders of (project-)managers.

Doelstelling

De deelnemer is in staat om een werkoverleg of vergadering inspirerend en doelgericht te leiden.

Onderwerpen
  • De 11 succesfactoren voor een inspirerende vergadering
  • De agenda als sturingsmiddel om de effectiviteit te vergroten
  • Inspelen op divers gedrag van de leden
  • Leiden van de discussie
  • Werkvormen die zorgen voor inspiratie
  • Werken met effectieve vergadernormen
  • Concrete verslaglegging
Duur

1 dag met voorbereidingsopdrachten.

Op zoek naar maatwerk trainingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen