+31 (0)165 74 60 15

×
Ruud Aben

20 april 2022 door Ruud Aben | HR

Talentontwikkeling is voor velen belangrijk. We leven per slot van rekening in een tijd waarin je het niet kunt permitteren om stil te staan in je ontwikkeling. Er zijn verschillende modellen die inzicht geven in het gedrag dat je dagelijks laat zien. Het is juist dat gedrag dat beïnvloed wordt door facetten als drijfveren, talenten en competenties. Essentiële componenten dus voor talentontwikkeling.

Talenten ontwikkelen

Even terug naar de basis. Wat hebben drijfveren, gedrag en competenties met talentontwikkeling te maken? Dit begint bij je persoonlijke drijfveren, de bouwstenen van je persoonlijkheid. Het zijn namelijk de drijfveren die een grote invloed hebben op het gedrag, de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Je drijfveren zijn de stimulator voor je talenten, sterke punten die je van nature in je hebt. Je drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die je aanzetten tot gedrag (of juist bepaald gedrag vermijden). Dit voorkeursgedrag wordt niet alleen bepaald door het “kunnen” (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het “willen” (drijfveren en talenten). Het mag voor zich spreken dat talenten ontwikkelen eenvoudiger is in een stimuleerde werkomgeving in plaats van een belemmerende werkomgeving.

Talentontwikkeling Intenza

Belang van talentontwikkeling

Als mensen werken vanuit hun talenten en drijfveren heb je de meeste kans op succes. Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van. Mensen komen juist in beweging wanneer ze iets kunnen of waarvan ze weten dat ze talent hebben. De volgende stap is dat je competenties kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie (= drijfveren en talenten).

Naast de persoonlijke ontwikkeling van talenten draagt het bij aan een hogere tevredenheid en een beter rendement per medewerkers. Bovendien zorgt talentontwikkeling voor innovatie waardoor je mensen meekunnen in de snel veranderende wereld.

3 stappen naar talentontwikkeling

Stap 1: Talentenanalyse

Het inzichtelijk maken van de talenten, drijfveren en competenties kan worden gedaan met behulp van de TMA® Methode, de Talent Motivatie Analyse. De TMA is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. De talentenanalyse geeft een beschrijving van je persoonlijkheid. Vervolgens wordt inzicht geboden in je drijfveren en talenten. De talentenanalyse vermeldt voor het individu:

  • de kwaliteiten en valkuilen
  • hoe het beste met hem/haar te communiceren
  • wat zijn/haar ideale werkomgeving is
  • geeft suggesties voor ontwikkeling
  • biedt inzicht in zijn/haar voorkeurs leer- en ontwikkelstijl.

Ter illustratie een voorbeeld van de uitkomst van een talentenanalyse. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van de drijfveren.

Talentenanalyse TMA

Klik hier voor een voorbeeldrapport van de talentenanalyse.

Stap 2: 360 graden feedback en competentiematch huidige functie

Met behulp van de nabespreking van de TMA talentanalyse (stap 1) heeft het individu inzicht in zijn/haar drijfveren en talenten gekregen. Er is dus inzicht in het willen. Vervolgens ga je kijken hoe het zit met het kunnen. Door middel van een 360 graden feedback krijgt het individu inzicht in het huidige competentieniveau. De persoon zelf, diverse directe collega’s en de leidinggevende vullen deze in waardoor er een compleet beeld ontstaat van het huidige gedrag.

360 graden talentenontwikkeling

Uitkomsten van de TMA competentie feedbackrapportage geeft zicht op de sterke kanten en ontwikkelpunten. De rapportage bevat informatie waarmee richting gegeven kan worden aan de persoonlijke ontwikkeling. Het rapport geeft weer hoe de deelnemer op dit moment overkomt in zijn/haar functioneren.

Stap 3: Persoonlijk Actie Plan

Na stap 1 en 2 heeft de persoon een compleet beeld van zichzelf. De volgende stap kan zijn het concretiseren van de ontwikkelpunten. De medewerker kan zelf, eventueel samen met de coach en/of leidinggevende een plan van aanpak maken voor zijn/haar talentontwikkeling, met onderwerpen als:

  • Waar ga ik de komende tijd aan werken, SMART geformuleerd?
  • Wie of wat heb ik daarbij nodig?
  • Wat levert dit op? Wat wil ik bereiken?

Op deze manier pakt de deelnemer zelf regie over zijn/haar talentontwikkeling en kan de leidinggevende hierbij faciliteren.

Teamontwikkeling

Naast het gebruik van de TMA Methode en instrumenten voor talentontwikkeling en zelfinzicht van de individuele kandidaat kan het ook ingezet worden voor de ontwikkeling en optimalisering van een team of afdeling. Met een TMA Teamanalyse wordt inzichtelijk gemaakt welke talenten het meest aanwezig zijn in het team en welke in mindere mate. Ook wordt duidelijke welke teamleden het meeste aanleg hebben voor bepaalde competenties. Een teamanalyse met teamsessie versterkt de samenwerking en betrokkenheid. Met als uiteindelijke doel de effectiviteit van het team te vergroten en de mensen op een positieve manier te laten samenwerken.

Meer weten over talentontwikkeling op individueel en/of teamniveau?

Neem contact met ons op.

Contact met Intenza

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

TMA Gecertificeerd