+31 (0)165 74 60 15

×
Jacqueline Kooijman

26 januari 2022 door Jacqueline Kooijman | HR

Werkgeluk

Werkgeluk: het staat hoog op de prioriteitenlijst van werkgevers. Niet gek ook, want onderzoek toont aan dat medewerkers die werkgeluk ervaren zich goed voelen, productiever zijn en een grote bijdrage leveren. Medewerkers zijn beter in het oplossen van problemen, proactief, bereid om collega’s en klanten te helpen en werken goed samen. Werkgelukkige medewerkers zijn ook minder vaak ziek en blijven langer bij dezelfde organisatie. Ook heel belangrijk, want deze vraag krijgen we regelmatig van onze klanten: hoe houd je goede mensen geboeid en aan je gebonden in deze tijden.

Het is dus zowel voor jou als werkgever, als voor jouw mensen belangrijk dat je medewerkers lekker in hun vel zitten en gemotiveerd zijn om zijn werk te doen. Dit zijn de 5 succesfactoren voor werkgeluk.

Werkgeluk succesfactor #1 | Verbinding

Waarom vertrekken mensen? Wat prominent naar voren komt is de behoefte aan waardering. In recent onderzoek van McKinsey gaf meer dan de helft van de ondervraagden aan zich onvoldoende gezien te voelen door de organisatie of leidinggevende. Terwijl ondervraagde werkgevers dachten dat het de vertrekkers vooral te doen was om een betere baan met een hoger salaris.

Onderzoek door Gallup, groot internationaal onderzoeksbureau in de VS en bekend van de Gallup Q12,  laat zien dat in Nederland slechts 9% enthousiast is over zijn werk. 88% van alle professionals is niet bevlogen in zijn of haar werk. En maar liefst 77% van alle Nederlandse medewerkers geeft aan ‘niet gelukkig’ te zijn in zijn of haar werk.

Om medewerkers te motiveren, wordt vaak het traditionele als-dan-beloningssysteem gehanteerd. Medewerkers krijgen een bonus of loonsverhoging bij een bepaalde prestatie. Dit fenomeen noemen we ook wel de motivatie-mythe: n.l. dat als je maar genoeg salaris geeft en bonussen biedt, mensen wel blijven. Juist zulke beloningen kunnen intrinsieke motivatie de kop indrukken en ervoor zorgen dat het werkgeluk daalt.

We weten nu dat mensen niet primair vertrekken voor een andere baan, maar vaker voor een andere baas. Zorg dus voor verbinding met je mensen, dit draagt bij aan hoger werkgeluk. Verbinding zit in een goede relatie, respectvol met elkaar omgaan, open en eerlijk kunnen zijn, voor de ander klaar staan. Check bij jezelf of je deze verbinding hebt met je mensen. Jouw mensen zullen zich hierdoor meer gewaardeerd voelen en sneller collega’s helpen.

Benut ook de kracht van neurotransmitters: oxytocine (binding) en serotonine (zelfvertrouwen en gelukshormoon).

Oxytocine

Verbindt sociale contact met gevoelens van plezier. Wij versus zij. Het knuffelhormoon.

Serotonine

Beïnvloedt geheugen, stemming, emoties, zelfvertrouwen. Het gelukshormoon.

 • Belevingsvragen en gesprekken
 • Elkaar leren kennen als mensen
 • Samen in ‘eng’ schuitje
 • Trots op-momenten
 • ‘Waarom’ (context meegeven zorgt voor verbinding)
 • Werken in teams
 • Fun, betekenisvolle activiteiten
 • Persoonlijk contact
 • Startafspraken & spelregels
 • Taakverdeling o.b.v. superpower
 • Complimenteer vaker
 • Iedereen evenredig aan bod
 • Waardeer iedere inbreng
 • Toon kwetsbaarheid, vraag feed forward
 • Geef feedback als feed forward (toekomstgericht)

 

Werkgeluk succesfactor #2 | Ambitie

Medewerkers die zich uitgedaagd voelen, leren sneller, voelen zich betrokken, werken effectiever en blijken vaak ook creatiever. Dus ga met je medewerkers in gesprek over wat ze nodig hebben in hun werk en welke ambities zij hebben. Als je meer inzicht krijgt in wie je bent en waar je in uitblinkt, groeit je zelfvertrouwen en ben je effectiever. Door mensen op een andere manier naar zichzelf en hun werk te laten kijken krijgen ze nieuwe energie, een open blik naar de toekomst.…en bevlogenheid. Voorbeeldvragen die je kunt stellen zijn: wie wil ik zijn in de context van mijn werk? wie ben ik en past dat? En wil ik als werkgever daar het dialoog over aangaan? Wil je nog meer voorbeelden? Download dan hieronder de checklist met 50 powervragen die je kunt stellen als coach/leidinggevende in de werkgeluk ambitiegesprekken met je medewerker.werkgeluk ambitiegesprekken

En realiseer je dat de omgeving in sterke mate bepaalt hoe mensen zich gedragen. De DISC gedragsanalyse helpt medewerkers (en jou als leidinggevende) inzicht te krijgen in de vragen: waar ligt mijn kracht en mijn uitdaging, hoe gedraag ik mij binnen de context van mijn werk en hoe kan ik de interactiedriehoek (omgeving-gedrag-vaardigheden) positief beïnvloeden.

Werkgeluk succesfactor #3 | Betekenis

Voor de moderne werknemer (generatie Y en Z) heeft ‘wat doe ik’ en ‘wat schuift dat’  plaatsgemaakt voor ‘wie ben ik’ ,‘wat kan ik’ en ‘ wat beweegt mij’. Medewerkers staan heel positief tegenover hun werk en ervaren meer werkgeluk als het een betekenisvolle bijdrage levert aan een ‘groter goed’. Dit vraagt om generatiemanagement.

werkgeluk ambitiegesprekHoe meer mensen zaken uit de werkomgeving halen die belangrijk voor hen zijn, des te sterker is de bevlogenheid en het werkgeluk. Bevlogenheid ontstaat als iemand ziet wat hij of zij bijdraagt aan de doelen van de organisatie en het grotere goed, m.a.w. wat zijn/haar effect of toegevoegde waarde is. Een bevlogen medewerker is energiek, zit lekker in zijn vel, is stressbestendig en vrolijk.

Betekenisvol werken geeft een positief gevoel (zelfvertrouwen, optimisme, een energiek voelen). Die punt boven op de berg ervaar je wanneer je persoonlijke drijfveren en waarden in lijn liggen met die van de organisatie.

Werkgeluk succesfactor #4 | Drijfveren

Als organisatie en leidinggevende kun je de omgeving creëren en de juiste voorwaarden scheppen, waarbinnen jouw mensen zichzelf kunnen motiveren. Jouw mensen doen de dingen namelijk voor hun eigen redenen, niet voor die van een ander. Ieder van ons ziet de wereld om zich heen door de bril van eigen behoeften en wordt van binnenuit gedreven om invulling aan te geven. Onze drijfveren vertegenwoordigen onze diep verankerde overtuigingen ten aanzien van ‘goed’ (zekerheid) en ‘slecht’ (onzekerheid), en vormen de regels op basis waarvan we besluiten om iets wel of niet te doen. Ze beïnvloeden elke beslissing die we nemen en keuze die we maken. En bepalen zelfs hoe we tot deze keuze komen.

De eigen drijfveren doorgronden is de basis voor meer werkgeluk en succes op het werk. Het maakt je bewust van wat de motor is achter jouw emoties, geluksgevoel, motivaties en gedragingen. Je leert wat je nodig hebt om je goed te voelen en optimaal te kunnen presteren in je werk. Het stelt je in staat om gericht te handelen en een situatie op het werk te creëren die invulling geeft aan jouw interne drijfveren. Meer weten over de drijfverenanalyse: klik door naar Profile Dynamics en TMA.

Werkgeluk succesfactor #5 | Flow

 Herken je dit? Je zit zo lekker in je flow. Die flow kun je ervaren als je aan het sporten bent, met je hobby maar ook in je werk. Flow kun je omschrijven als: een geestestoestand waarin we geluk ervaren omdat we positief en intensief met iets bezig zijn. Fluitend vliegt de dag voorbij en na afloop ben je voldaan. Ingrediënten voor flow zijn: intrinsieke motivatie, plezier en uitdaging. Je ziet ze allemaal hierboven terugkomen. Zit je niet in die flow, bekijk dan bovenstaande punten welke meer aandacht verdienen. Merk je dat een medewerker ongemerkt vast in een belemmerend overtuigingspatroon? Coach hem of haar dan op het hanteren en ombuigen van deze belemmerende overtuigingen naar voor de medewerker helpende overtuigingen. Hierdoor ontstaat weer beweging en nieuwe energie.

Natuurlijk spelen sociale aspecten als een prettige werkomgeving, plezier in het werk, meer flexibiliteit en keuzevrijheid om privé-werkbalans goed te houden, opleiding, ontwikkeling, groeikansen, uitdagingen en drijfveren een grote rol om in de flow te komen en te blijven.

Succes met het toepassen en veel plezier in het helpen creëren van werkgeluk van medewerkers. Uiteraard helpen we je graag.

Werkgeluk ambitiegesprekken

download de 50 powervragen.