MBTI: Myers-Briggs Type Indicator

Het MBTI profiel is ontwikkeld om u te helpen uw resultaat te begrijpen van de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) persoonlijkheidsvragenlijst. Op basis van uw individuele antwoorden produceert het MBTI instrument resultaten om vast te stellen welke van de zestien verschillende persoonlijkheidstypen u het beste beschrijft.

MBTI types

Uw persoonlijkheidstype vertegenwoordigt uw voorkeuren in vier afzonderlijke categorieën, waarbij elke categorie uit twee tegengestelde polen bestaat. De vier categorieën beschrijven als volgt belangrijke gebieden die in combinatie met elkaar de basis vormen van iemands persoonlijkheid:

  • Waar u uw aandacht op richt – Extraversion (E) of Introversion (I)
  • De manier waarop u informatie opneemt – Sensing (S) of Intuition (N)
  • De manier waarop u beslissingen neemt – Thinking (T) of Feeling (F)
  • Hoe u met de buitenwereld omgaat – Judging (J) of Perceiving (P)

Uw antwoorden op de MBTI persoonlijkheidsvragenlijst geven niet alleen uw voorkeuren aan, maar ook de relatieve duidelijkheid van uw voorkeuren – dat wil zeggen hoe duidelijk u was in het uitdrukken van uw voorkeur voor een bepaalde pool ten opzichte van zijn tegenpool. Dit wordt ook wel de voorkeursduidelijkheidsindex of vdi genoemd.

Bekijk het MBTI voorbeeldrapport.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van MBTI en bijhorend persoonlijk MBTI profiel? Neem dan contact met ons op.